U bent hier

U bent hier

Ondersteuning in eigen omgeving

Op weg met de thuisbegeleiding

  • We gaan in gesprek met jou en je omgeving, informeren, adviseren of wijzen je de weg naar andere diensten.
  • We luisteren naar jouw verhaal en we werken rond wat jij belangrijk vindt.
  • We stimuleren jou om zoveel mogelijk taken zelf op te nemen en houden hierbij rekening met jouw dromen en de haalbaarheid ervan voor jezelf en je omgeving.

Meer info: 't Spoor


Werken met een Persoonlijk AssistentieBudget (PAB)
Je beschikt over een persoonlijk assistentiebudget om de nodige zorg in te kopen. Dominiek Savio kan je op twee manieren bijstaan:

  • Op zoek naar een persoonlijke assistent? Bij de dienst PASVU kan je de nodige assistentie inkopen i.f.v. lichamelijke verzorging, huishoudelijke taken, activiteiten ...
  • De zorgconsulent van 't Spoor helpt je op weg en ondersteunt je bij de uitbouw van de nodige zorg bij jou thuis.

Meer info: PASVU | Zorgconsulentschap


Vrijwilligerswerk in jouw eigen omgeving - Begeleid Werken

  • Bij begeleid werk is integratie in jouw eigen omgeving essentieel.
  • We gaan samen op zoek naar een geschikte werkplaats in jouw buurt. De jobcoach leert je diverse taken aan en na de aanleerperiode voer je het werk zelfstandig uit.
  • De jobcoach staat ook in voor verdere opvolging.
  • Mogelijkheden: administratief werk bij een gemeentedienst, helpen bij een onthaalmoeder in de buurt ... 

Meer info: Jobcoach Dominiek Savio