U bent hier

U bent hier

CODAR – Cognitieve Ondersteuning Door Augmented Reality

Lisa Messely
Stafmedewerker Onderzoek & Innovatie
+32 496 528 248lisa [dot] messely [at] gidts [dot] be

Peter Prinzie
Academisch coördinator

Kwetsbare jongeren kansen geven op het vlak van digitale vaardigheden. Dat is, kort samengevat, het opzet van het Digital Belgium Skills Fund. Het fonds beschikt de komende drie jaar over een budget van 18 miljoen euro om projecten te financieren die door de Koning Boudewijnstichting worden geselecteerd. In 2018 was het project CODAR van Groep Gidts er één daarvan.

Specifiek voor jong(volwassenen) met een beperking
Verwacht wordt dat in de nabije toekomst negen op de tien jobs digitale vaardigheden zullen vereisen. Ook in de sociale economie lopen er experimenten met nieuwe technologieën. Zo werkt Mariasteen op de werkvloer met augmented reality, collaboratieve robots en bewegingsdetectie. Meer dan ooit beseft Groep Gidts dat jongeren met beperkingen niet mogen achterblijven in het ontwikkelen van digitale vaardigheden. Het is wel zo dat deze doelgroep extra drempels ervaart door hun motorische en/of cognitieve beperkingen. Ook zijn de standaardoplossingen niet aangepast aan de doelgroep.

Wat is het doel van CODAR?
CODAR staat voor Cognitieve Ondersteuning Door Augmented Reality. Dit project wou jongeren leren (samen)werken met een uniek interactief programmeerbaar projectiesysteem in verschillende contexten (schoolcontext, werkplekleren, stages, dagbesteding en sociale economie). De focus lag voornamelijk op het ondersteunen en trainen van arbeid gerelateerde vaardigheden- en attitudes. Het project ging op zoek naar nieuwe kansen die voor sommige jongeren onmogelijk zouden zijn zonder de ondersteuning van de technologie.
De grote meerwaarde aan de technologie is zijn individuele aanpasbaarheid, de programma's kunnen volledig gemaakt worden naargelang de noden en mogelijkheden van de jongeren.

Wat zijn de concrete plannen?

Het project richtte zich zowel naar de leerlingen van Secundair Onderwijs Dominiek Savio als naar (jong) volwassen deelnemers van de dagbesteding van Dominiek Savio.

  • Werknemers van Mariasteen die al ervaring hadden met innovatieve technologieën getuigen over hun ervaringen, de voordelen...
  • Projectmedewerkers onderzochten de mogelijkheden van de technologie, specifiek binnen een schoolse context en zorgsetting
  • We ontwikkelden verschillende individueel aanpasbare programma's voor onderwijs en zorg
  • Leerlingen en leerkrachten namen deel aan informatiesessies en trainingsactiviteiten binnen de klascontext en het werkplekleren (op de werkvloer van Mariasteen)
  • Jongvolwassenen en begeleiders van de dagbesteding namen deel aan informatiesessies en trainingsactiviteiten
  • Co-creatiesessies van nieuwe programma's
  • Op 13 november 2018 organiseerden we een symposium met experts en een presentatie van de projectresultaten. 

Samenwerking binnen Groep Gidts 
Om CODAR te realiseren werkten alle organisaties binnen Groep Gidts nauw samen. De expertise over de innovatieve technologieën ligt bij de Research & Development dienst van Mariasteen, maar er werd intensief samengewerkt met Dominiek Savio voor de domeinen zorg en onderwijs. De organisatie gebeurde vanuit de cel Onderzoek & Innovatie van Groep Gidts.