Bunyo vzw

Wat doet het project:
Bunyo betekent ‘lachen’. De vzw is ontstaan vanuit de nood aan degelijk onderwijs in Noord-Oeganda voor kinderen uit kwetsbare en kansarme groepen van wie de ouders het schoolgeld niet kunnen betalen. We willen deze kinderen de mogelijkheid bieden om een opleiding te volgen, zich te ontplooien en zo investeren in hun toekomst.

In samenspraak met de lokale gemeenschap en het schoolbestuur wordt er ook een bijdrage geleverd aan het optimaliseren van het schoolgebouw, de voorziening van drinkbaar water, enz. Zo zal het Fonds Golem gebruikt worden voor de financiering van de elektriciteitsvoorziening, de beveiliging (via het plaatsen van een hekken) en de inrichting van de speelplaats voor de kleuters. Daarnaast wordt er ook ingezet op het nieuwe Bunyo Agriculture Training Center Purongo, waar we de lokale bevolking training geven rond het kweken en telen van gevarieerde en gezonde voeding.