Samugam vzw

Wat doet het project:
Samugam Trust, opgericht in 1991 door Jesudhasan Savio, is een organisatie op het platteland van Zuid-India, die zich focust op plattelandsontwikkeling en verbetering van de levenssituatie van bevolking ongeacht kaste of gezondheidstoestand. Verschillende thema’s komen aan bod: gezondheidszorg (medische voorzieningen), gender gelijkheid, onderwijs en de zorg voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en personen met een handicap. Samugan heeft door de jaren heen enkele projecten gestart zoals een leprahuis, een zigeunerproject, een naaischool, een tehuis voor kinderen, enz. Het streeft doorheen alle programma’s naar een verbetering van de gelijkheid tussen man en vrouw. Dit met als doel een betere deelname aan het economische, sociale en politieke terrein. Samugam is afhankelijk van donaties in geld en goederen. Ook Samugam Belgium is een belangrijke pion in het verzamelen van donaties. Zij proberen via allerhande activiteiten geld in te zamelen en mensen te sensibiliseren. In de loop van 2019 is Samugam Belgium uitgegroeid tot een vzw.