The Breede Centre

Wat doet het project:
The Breede Centre, werd in 2012 opgericht door Pieter Holloway. Het is een organisatie op het platteland van de Westkaap in Zuid Afrika, die zich toelegt op het aanbieden van onderwijs en opleiding met het oog mensen meer kansen te bieden op een waardig bestaan. Een stimulerend en holistic voorschools programma ondersteunt de optimale ontwikkeling van 2- tot 5-jarige kinderen, zodat de slaagkansen in hun latere onderwijsloopbaan aanzienlijk stijgen. Een naschools programma voor 4- tot 14-jarigen focust op een gezond zelfbeeld, levens- en sociale vaardigheden door een uitgebreid en gevarieerd aanbod van activiteiten. Deze programma’s bieden de kinderen ook dagelijks een gezonde maaltijd aan. De 15-jarigen en ouder kunnen zich aansluiten bij een opleiding in bouw, hospitaliteit (koken/mensen ontvangen), handvaardigheden (naaldwerk, breien, haken, zeefdruk, spinnen en houtwerk) en food security (verbouwen van groenten). Daarnaast wordt er een basiscursus computer gegeven en is er een kortlopende vorming i.f.v. het starten van een eigen onderneming. De sociale ondernemingen, verbonden aan de opleidingen, zorgen voor een deel van de inkomsten om de opleidingen verder te zetten. De meeste werknemers van The Breede Centre zelf zijn plaatselijke jongeren, die een inkomen verdienen en begeleid worden om hun mogelijkheden verder te ontwikkelen.