U bent hier

U bent hier

GON

GON staat voor geïntegreerd onderwijs en is een samenwerking tussen het gewoon en het buitengewoon onderwijs. Leerlingen met een beperking en/of leerproblemen volgen het gewone leerplan in een school voor gewoon onderwijs, maar met hulp vanuit een school voor buitengewoon onderwijs.
Ons schoolteam biedt een leerlinggerichte, schoolgericht en gezinsgerichte ondersteuning in het kleuter en lager onderwijs.

Meer info over het aanbod vindt u hier.