U bent hier

U bent hier

Historiek Groep Gidts

2020

 • Dominiek Savio neemt afscheid van het iconische ‘’Withuys’. Het grote gebouw wordt gesloopt. In de plaats komt een modern uitgerust gebouw dat voorziet in de hedendaagse noden van kinderen met een beperking. De kleuters, lagere schoolkinderen en die van het internaat verhuizen tijdens de werken naar de gebouwen van AZ Delta in de Westlaan in Roeselare.

Withuys Dominiek Savio     Withuys Dominiek Savio
Foto's: Dienst Erfgoed

 

 • 30 juni 2020: Inkanteling Sociale Werkplaats Molendries VZW in Mariasteen VZW. In het kader van de evoluties in het maatwerklandschap, is er een juridische wijziging binnen Groep Gidts.  Alle activiteiten zijn overgedragen naar Mariasteen vzw.

  Restaurant Molendries, ’t Buurtwinkeltje en De Poetslijn, zijn voortaan merken van Mariasteen.

Molendries Mariasteen

 

 • Groep Gidts wil werk maken van een gestructureerd, goed bewaard historisch archief en besluit deel te nemen aan 'Slimerfgoed.be' met Dominiek Savio, de organisatie van waaruit Groep Gidts is begonnen. Op 10 januari 2020 vindt in de lagere school van Dominiek Savio de startsessie plaats van de tweede proeftuin over waardering van erfgoed in het buitengewoon onderwijs. Het project slimerfgoed.be richt zich op het erfgoed van de Vlaamse onderwijsinstellingen van het leerplicht- en het kleuteronderwijs, van alle netten en van het gewoon en buitengewoon onderwijs.

 

 • Dominiek Savio lanceert NAHdine, samen met Familiehulp

Elk jaar worden vijftigduizend Vlamingen getroffen door een niet-aangeboren hersenletsel. De oorzaken  zijn divers: een ongeval, een herseninfarct... Bij ongeveer vijftienduizend mensen is dit letsel blijvend,  waardoor ze vaak zorg nodig hebben. Ze worden in het ziekenhuis wel ondersteund via revalidatie, maar eenmaal thuis worden ze pas echt geconfronteerd met wat ze niet meer kunnen. Het NAHdine- project wil in West-Vlaanderen deze mensen ondersteunen.

NAHdine is een partnership tussen Familiehulp en Dominiek Savio. De nauwe samenwerking streeft ernaar om mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) in de thuisomgeving sterker te maken.

NAHdine ondersteunt bij problemen rond:

- agenda en planning
- uitvoeren van huishoudelijke taken
- motoriek
- communicatie, ...

2019

 • Op vrijdag 22 november gaan de deuren officieel open van het gloednieuwe schoolgebouw 'Talentier' van Dominiek Savio. Met Talentier heeft Dominiek Savio secundair onderwijs er een nieuwe leer- en leefomgeving bij, waar het voor zowel leerlingen als begeleiders een plezier wordt om telkens opnieuw aangepaste en niet-vanzelfsprekende leertrajecten te bedenken en zich eigen te maken. De naam Talentier is ontstaan vanuit de visie op het ontwikkelen van talenten. Talentier is de naam van een zelfverzonnen boom die inzet op talentversterking, maximale participatie en mede-eigenaarschap van de leerling tijdens zijn leertraject. Diversiteit staat steeds centraal, in dialoog met een groene omgeving. In voorjaar en zomer 2019 onderging het voormalige bedrijfsgebouw in de Koolskampstraat een volledige renovatie. De aangepaste infrastructuur is bestemd voor 60 leerlingen met meervoudige beperkingen en biedt plaats voor klas- en praktijklokalen, therapielokalen, eet- en ontspanningsruimtes.

Talentier Dominiek Savio

 

 • Opstart van VZW Lichtwerk in mei 2019 door Mariasteen, emino, Groep Gidts en Sociale Werkplaats Molendries. Mariasteen heeft veel ervaring in het inzetten van assistieve technologie op de werkvloer. Emino is sterk in het coachen op de werkvloer en heeft een uitgebreid netwerk van bedrijven in Vlaanderen en Brussel. De organisatie begeleidt met meer dan 200 arbeidscoaches jaarlijks 3000 werkzoekenden, werknemers en werkgevers bij die bedrijven. Het bundelen van die expertise resulteerde in de oprichting van VZW Lichtwerk.

   Lichtwerk is een start-up die medewerkers van bedrijven ondersteunt bij complexe productieprocessen. 

   Lichtwerk zet hiervoor in op hoogtechnologische oplossingen zoals Augmented Reality en cobots.


 • Opening van de nieuwbouw Kinderdagverblijf ’t Stationnetje. ’t Stationnetje is een Inclusieve groepsopvang met 25 plaatsen voor baby’s en peuters.

Inclusieve Kinderopvang 't Stationnetje in Gits

2018

 • De gemeente Hooglede-Gits koopt het voormalig stationsgebouw van Gits. Tot dan toe was het gebouw eigendom van Groep Gidts. Het huisvestte een groepsopvang en centrum voor inclusieve kinderopvang ‘ Stationnetje, onderdeel van Dominiek Savio.

 • CODAR, een project vanuit de cel Onderzoek & Innovatie van Groep Gidts, waarbij men onderzoekt hoe augmented reality ondersteuning kan bieden aan leerlingen en cliënten in een school- of arbeidsomgeving.

 • Dienstencentrum GID(t)S wordt Groep Gidts.

 • Opening hARTwerk, een beleefwinkel waar cliënten van het dagcentrum van Dominiek Savio producten en diensten aanbieden.

HARTwerk

HARTwerk

           HARTwerk              

 

 • Cruciaal voor het masterplan infrastructuur van Groep Gidts: start renovatie Talentier en bouw nieuw kinderdagverblijf. Opmaak plannen Lysterbesse, nieuw Withuys en nieuwe ateliers dagcentrum.

 • De term 'Instituut' verdwijnt. De officiële naam is voortaan Dominiek Savio vzw.

 • Het werkveld gespecialiseerde begeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is in volle beweging en klanten verwachten een aanbod dat over de provinciegrenzen heen reikt. Jobcentrum vzw gaat in zee met De Ploeg, De Poort, De Winning Opleiding en Begeleiding en Job-Link. De activiteiten van Jobcentrum en de andere organisaties worden overgedragen naar een nieuwe Vlaamse organisatie: Emino. Emino maakt geen onderdeel uit van Groep Gidts.

2017

 • Overgang persoonsvolgende financiering bij de volwassenen. Alle volwassen cliënten van Dominiek Savio ontvangen sinds 1 januari 2017 een budget waarmee ze hun zorg en ondersteuning kunnen inkopen.

 • Opstart van het ondersteuningsteam vanuit Dominiek Savio Onderwijs, de opvolger van de GON-begeleiding.

 • De volwassenwerking van Dominiek Savio neemt de werking van het strijkatelier van Mariasteen over.

2016

 • Start van de uitbouw van de professionele fondsenwerving vanuit Groep Gidts onder het motto Samen Kansen Bouwen.

 • Opstart van het Centrum Consult binnen Dominiek Savio. Het centrum geeft training en advies rond het gebruik van hulpmiddelen.

2015

 • Dienstencentrum GID(t)S organiseert de 1ste editie van de lichtjestocht ten voordele van SCAD, de partnerorganisatie in India.

lichtjestocht tvv SCAD

lichtjestocht tvv SCAD

lichtjestocht tvv SCAD

 

 • Basisonderwijs Dominiek Savio wint de wedstrijd Start2Play. Dankzij de wedstrijd en intensieve fondsenwerving kan Dominiek Savio een nieuwe, aangepaste peelplaats inrichten.
start2play start2play
start2play start2play
start2play start2play
start2play start2play
start2play start2play

2014

 • Start van de werking Balans binnen Dominiek Savio: een woongroep op het domein in Gits voor personen met een (neuro-)motorische handicap en een beperkte draagkracht omwille van een bijkomende psychische en/of gedragsmatige ondersteuningsnood.

2013

 • Het departement minderjarigen zorg binnen Dominiek Savio stapt in het pilootproject MFC. Met de erkenning van multifunctioneel centrum krijgt de school een eigen paramedische omkadering.

 • Kinderopvang 't Stationnetje wordt officieel erkend als centrum voor inclusieve kinderopvang voor de zorgregio Roeselare.

' t Stationnetje

 • Het mobiele team start op binnen Dominiek Savio. Het team geeft therapie aan kinderen en jongeren in hun eigen thuisomgeving.

 • Opening Middelpunt in Middelkerke, een hotel gerund door werknemers van Mariasteen, waar ook mensen met een grote zorgvraag kunnen logeren.
bouwwerken Middelpunt bouwwerken Middelpunt
bouwwerken Middelpunt bouwwerken Middelpunt
Middelpunt kamer Middelpunt

interieur Middelpunt

2012

 • Het besluit over de Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening zorgt ervoor dat Dominiek Savio haar dienstverlening op een laagdrempelige wijze kan inzetten.

 • Oprichting van de cvba Orthotaal, een compleet orthopedisch centrum met showroom en eigen atelier.

 • Belgisch kampioenschap Veldrijden op het domein van Dienstencentrum GID(t)S.

BK veldrijden 2012 in Dienstencentrum GID(t)S 1

BK veldrijden 2012 in Dienstencentrum GID(t)S 2

BK veldrijden 2012 in Dienstencentrum GID(t)S 3

BK veldrijden 2012 in Dienstencentrum GID(t)S 4

2011

 • Officiële opening afdeling Metaal & Montage van Mariasteen in een hypermoderne nieuwbouw.
nieuwbouw M&M nieuwbouw M&M
nieuwbouw M&M nieuwbouw M&M
M & M Mariasteen M & M Mariasteen
M & M Mariasteen M & M Mariasteen

2010

 • De eerste bewoners doen hun intrede in Vleterwonen. Een project van de Mandel, waar ze zelfstandig wonen en in geval van nood beroep kunnen doen op permanentie vanuit Dominiek Savio.

Vleter-Wonen

 • Opstart van de leefgroep "De Notelaar" binnen Dominiek Savio, specifiek voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

De Notelaar

De Notelaar

 

 • Eerste Rollend door Vlaanderen: een groep enthousiaste rolstoelgebruikers van Dominiek Savio legt dagelijks een stuk af van de Ronde van Vlaanderen. Iedere etappe is 25 à 30 km lang. Onderweg zamelen ze geld in voor een goed doel.

RvD

2

 

 • Start van het project Verkeersgetuigen/Getuigen Onderweg, getrokken o.a. vanuit Dominiek Savio. Mensen met NAH als gevolg van een verkeersongeval sensibiliseren jongeren om veiliger in het verkeer te participeren.


verkeersgetuigen

verkeersgetuigen

verkeersgetuigen

 

 • ARTopia: een ambitieuze kunstwandeling die de opdrachten in Dienstencentrum GID(t)S en kunst verenigt.

ARTopia

ARTopia

 • Officiële oprichting van de vzw Dienstencentrum GID(t)S.

Oprichting Dienstencentrum GID(t)S

2007

 • Start van het strijkatelier van Mariasteen.

strijkatelier Mariasteen

 

 • Wereldkampioenschap veldrijden op het domein van Dienstencentrum GID(t)S en bezoek van Koning Albert II.

WK veldrijden 2007 in Dominiek Savio

WK veldrijden 2007 en bezoek koning Albert in Dominiek Savio

2006

 • Aankoop van het gebouw in de Bruggesteenweg 88 te Gits door Mariasteen en omgedoopt tot De Notelaar. Meerdere functies zullen er onderdak vinden: een leefgroep voor volwassenen van Dominiek Savio, een antennepunt thuisbegeleidingsdienst 't Spoor, een toonzaal voor de Orthopedische Werkplaats en een logeerplaats voor buitenlandse gasten en studenten.

2005

 • Officiële opening van het Bufferatelier binnen Mariasteen.

opening bufferatelier Mariasteen vzw

2004

 • Opening van Hoeve ter Kerst na een grondige renovatie door Mariasteen. Hoeve ter Kerst is een totaalproject van maatschappelijke integratie. Het is een sociaal tewerkstellingsproject van Mariasteen (Eetcafé), een woonproject en hippotherapiecentrum van Dominiek Savio, het huisvest tevens het bezoekerscentrum van Dienstencentrum GID(t)S.
Hoeve ter Kerst Hoeve ter Kerst

 Hoeve ter Kerst

 • Start met de bouw van het In-HAM-gebouw. In-HAM vzw is een forum dat vertrekt vanuit een wisselwerking tussen enerzijds de technologie en anderzijds de oplossing die de technologie oplevert voor de persoon met een beperking. Het streefdoel is de bevordering van het zelfstandig functioneren op vlak van woongebeuren bij personen met één of meerdere beperkingen. In-HAM vzw is een innovatiecentrum waar, in overleg met de industrie en kenniscentra, onderzoek wordt uitgevoerd op bestaande en nieuwe bouw- en woontechnologie, rekening houdend met de kritische beoordeling van de eindgebruiker en zijn naaste omgeving.

 • Officiële opening van Hoeve Ter Kerst.

2003

 • Sociale Werkplaats Molendries opent arbeidszorgproject 't Buurtwinkeltje.
 • Oprichting van de Stille Bron, een herdenkingsmonument voor overleden leerlingen, cliënten en medewerkers van Dominiek Savio.

De Stille Bron 1

De Stille Bron 2

De Stille Bron 3

2002

 • Officiële opening van nieuw gebouw orthopedie Mariasteen.

nieuwe orthopedie Mariasteen


2001

 • Officiële opening van Feest & Congrescentrum De Oude Melkerij, een sociaal tewerkstellingsproject van Mariasteen.
De Oude Melkerij De Oude Melkerij

De Oude Melkerij

De Oude Melkeriij

2000

 • Aankoop van Hoeve Ter Kerst door Mariasteen vzw.
Hoeve ter Kerst Hoeve ter Kerst
Hoeve ter Kerst Hoeve ter Kerst

1999

 • Officiële opening van het administratief gebouw van Mariasteen.
  Centralisatie van de administratieve diensten.

officiële opening administratief gebouw Mariasteen 1999

administratief gebouw Mariasteen

1998

 • Fusie van de Centra voor Beroepsopleiding, Molendries en de Cirkel, tot vzw Jobcentrum.

1997

 • Oprichting kinderdagverblijf 't Stationnetje en thuisbegeleidingsdienst 't Spoor in het oude gerestaureerde stationsgebouw van Gits. (afdelingen Dominiek Savio)

1990

 • Nieuw woonproject De Molenreke binnen Dominiek Savio, een begeleid-zelfstandige woonvorm (studio wonen) voor 12 volwassenen met een fysieke beperking in het centrum van Rumbeke.

De Molenreke

1986

 • Oprichting van de vzw Molendries met als doelstelling een beroepsopleiding te organiseren voor personen met een handicap om hen voor te bereiden op een tewerkstelling in het normaal economisch circuit in de horecasector. In 1999 werd Molendries erkend als Sociale Werkplaats Molendries. Mensen die langdurig werkloos zijn kunnen er worden tewerkgesteld.

Molendries

 • Officiële opening van de houtafdeling van Mariasteen in Roeselare.

1983

 • Start van de spelotheek.

1979

 • Start van de 1ste enclave in REO-Veiling Roeselare. Bij een enclave gaan werknemers van Mariasteen op verplaatsing werken in een regulier bedrijf.
gestart met enclave veiling gestart met enclave veiling
 • Start van de garage.

opstart garage Dominiek Savio

 

 • Officiële opening orthopedie Mariasteen in Gits.

officiële opening orthopedie Gits

officiële opening orthopedie Gits

1977

 • Start van de creativiteitswerking voor volwassenen binnen Dominiek Savio, een jaar later officieel erkend als dagcentrum.

 • Start vroeg- en thuisbegeleiding Dominiek Savio.

1976

 • De eerste holderdebolderfeesten gaan door en groeien telkens uit tot een spectaculair evenement

holderdebolder

hb

hdb

 • Start van de huur van het vakantiehuis in Koksijde, de latere Zandcluyse.
  De Zandcluyse werd aangekocht in 1979.

1973

 • Officiële opening gebouw 't Withuys.

1972

 • Oprichting fanfarela, fanfare met cliënten.

fanfarela

1971

 • 1ste Jumbo Run. Motorijders nemen leerlingen en cliënten van Dominiek Savio mee in hun zijspan.
1ste Jumbo run 1971 1ste

                  jb 

1968

 • Mariasteen opent vestiging in Ieper WAAI (nu Westlandia vzw).

1967

 • Oprichting sportclub GIDOS, specifiek voor mensen met een handicap.
opstart GIDOS 1967 1967

start GIDOS

1964

 • Dominiek Savio ondersteunt al 143 kinderen en 49 volwassenen in de WAAG.

1963

 • Officiële opening van de Werkplaats voor Aangepaste Arbeid Gits, gegroeid vanuit de beroepsopleiding van Dominiek Savio.

officiële opening Mariasteen    

1959

 • Officiële start Dominiek Savio met 15 'spastische kinderen tussen 3 en 14 jaar

1959

1958

 • Bouw van het Withuys op het domein van de Witte Paters, een geschikte locatie want de kinesistenschool is gevestigd in het kasteel.

1907

 • De Witte Paters van Afrika bouwen een noviciaat voor hun jonge kloosterlingen nabij het kasteel van de familie de Pélichy te gits. Het klooster kreeg het zwaar te verduren tijdens de Eerste Wereldoorlog, omdat de Duitsers in de onmiddellijke omgeving een militair vliegveld hadden aangelegd. Na de oorlog keerden de kloosterlingen terug en richtten opnieuw hun noviciaat in. Midden de jaren vijftig verlieten de kloosterlingen Gits en namen ze hun intrek in Roeselare.
  Medici, verbonden aan het Sint-jansziekenhuis in Brugge waren in die periode op zoek naar een gepaste locatie voor de opvang van motorisch gehandicapte kinderen. Ze hadden de ambitie om in West-Vlaanderen een instituut en school in te richten voor deze kinderen.
  Gilbert Boterman, diensthoofd kinesitherapie van het St.-Jansziekenhuis van Brugge, had een familielid Witte Pater, die hem wees op het leegstaande klooster te Gits.In 1963 wilde de universiteit van Leuven een vestiging voor kinesistenopleiding in West-Vlaanderen openen. E. H. Favorel bood zijn terreinen aan, gezien die pal in het centrum van de provincie lagen. Daarop besloot de kerkelijke overheid om het Hoger Technisch Instituut van Brugge te versterken door de opleidingen voor Kinesitherapie en Ergotherapie te vestigen in Gits.
  Even later verhuisde de Sportschool op het domein - waarvan E. H. Favorel directeur was -naar het Kasteel ter Borcht in Meulebeke.
  Zo kwam het kasteeldomein vrij voor de gehandicaptenzorg. Dit kwam trouwens goed uit, want de kinderen van bij de start waren stilaan jonge mensen geworden.

cover boek 50 jaar Groeien in Vertrouwen

Naar aanleiding van 50 jaar Dominiek Savio Instituut in 2008 werd in samenwerking met Davidsfonds een boek uitgegeven “50 Jaar Groeien in Vertrouwen – van Dominiek Savio Instituut tot Dienstencentrum GID(t)S”.

Het boek geeft een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen van de voorbije 50 jaar en impressies van mensen die de organisatie mee hielpen groeien tot wat het op vandaag is geworden; dit alles doorgespekt met tal van foto’s uit de oude en minder oude doos.

Voor meer info, neem contact via het formulier hieronder.

Meteen contact opnemen