U bent hier

U bent hier

Groep Gidts ondersteunt internationaal

Groep Gidts geeft extra kansen aan mensen met een beperking en probeert op hun vragen een gepast antwoord te geven. Maar dit beperkt zich niet tot de vragen dicht bij huis.

Met de organisatie SCAD in Zuid-India heeft Groep Gidts een partnership waarbij ondersteuning gegeven wordt aan de uitbouw van een centrum voor kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking.

E.H. Frans Verhelle zet zich al vele jaren in voor de minstbedeelden in Brazilië. Hij richtte er een dienstencentrum voor personen met een beperking op. Dankzij subsidies van de Provincie West-Vlaanderen wordt nu ook in het project Levanta-Te nieuwe infrastructuur gebouwd voor opvang en begeleiding van drugverslaafden. 

Daarnaast zijn we solidair met allen in de wereld die het minder goed hebben dan wij, dankzij onze Golemwerking. De Golem staat symbool voor internationale solidariteit. We willen de krachten bundelen en ondersteunen de initiatieven die onze leerlingen, bewoners en personeelsleden nemen om wereldwijd mensen te helpen.