U bent hier

U bent hier

Groep Gidts ondersteunt internationaal

Groep Gidts geeft extra kansen aan mensen met een beperking en probeert op hun vragen een gepast antwoord te geven. Maar dit beperkt zich niet tot de vragen dicht bij huis. Het Golemfonds steunt, telkens voor een periode van 3 jaar, internationale projecten met een specifieke focus voor mensen met een beperking.

Met de organisatie SCAD Nirman in TamilNadu (Zuid-India) heeft Groep Gidts een partnership op het domein 'gehandicaptenzorg'. We delen onze kennis, organiseren vrijwilligerswerk, begeleiden studenten tijdens hun stage en realiseren in partnerschap met de provincie West-Vlaanderen duurzame projecten, die de kwaliteit van leven van kinderen en volwassenen met een beperking verbeteren.

Vzw Kudimba is een educatief centrum voor kinderen en jongeren met een beperking in een klein vissersdorp aan de oevers van het meer van Malawi, in Afrika. Kudimba wil de kansen voor hun toekomst maximaliseren en een verschil maken op langere termijn voor meerdere generaties. Centraal in het project staat een permacultuur tuin waar jongeren kunnen leren over kleinschalige landbouw op een ecologisch verantwoorde manier.

E.H. Frans Verhelle zet zich al vele jaren in voor de minstbedeelden in Brazilië. Hij richtte er een dienstencentrum voor personen met een beperking op. Dankzij subsidies van de Provincie West-Vlaanderen wordt nu ook in het project Levanta-Te nieuwe infrastructuur gebouwd voor opvang en begeleiding van drugverslaafden. 

Daarnaast zijn we solidair met allen in de wereld die het minder goed hebben dan wij, dankzij onze Golemwerking. De Golem staat symbool voor internationale solidariteit. We willen de krachten bundelen en ondersteunen de initiatieven die onze leerlingen, bewoners en personeelsleden nemen om wereldwijd mensen te helpen.