U bent hier

U bent hier

Bunyo vzw

De vzw Bunyo (lachen) is ontstaan vanuit de nood aan degelijk onderwijs voor kinderen, waarvan de ouders het schoolgeld niet kunnen betalen in Palenga, Noord-Oeganda. Via financiële steun willen we kinderen en jongeren uit kwetsbare en kansarme groepen de mogelijkheid bieden om naar school te gaan, zich te ontplooien en zo investeren in hun toekomst.

In samenspraak met de lokale gemeenschap en het schoolbestuur wordt er ook financiële ondersteuning geboden voor het uitvoeren van herstellingswerken aan en de uitbreiding van de schoolgebouwen, in de voorziening van drinkbaar water, de aankoop van schoolmateriaal en boeken, enz.

Bunyo vzw wordt uitsluitend gefinancierd door privé-giften.

De steun van het Fonds Golem zal de komende 3 jaar ingezet worden voor de financiering van de elektriciteitsvoorziening, de inrichting en beveiliging (via een hekken) van een speelplaats voor kleuters.
Daarnaast zullen we hiermee ook het nieuwe Bunyo Agriculture Center Purongo ondersteunen, waar we de lokale bevolking training geven rond het kweken en telen van gevarieerde en gezonde voeding.

Behartiger Anke Slosse, werkzaam in Dominiek Savio:

"Enkele jaren geleden ging ik mee naar Oeganda. Daar leerde ik George Omona kennen, voormalig coördinator van de rehabilitatiecentra voor kindsoldaten in Noord-Oeganda. Hij was toen directeur van de school in Palenga.
Ondertussen is George helaas overleden, maar zijn zoon heeft het directeurschap overgenomen. We worden op een professionele manier bijgestaan door onze coördinator, Patrick Odong, die zelf kindsoldaat geweest is.
Het rechtstreeks contact met de mensen in Oeganda maakt het heel persoonlijk en toegankelijk.
Mijn partner Jan en ikzelf steunen ook een meisje op de school in Palenga. Met vzw Bunyo zijn we alvast heel blij met de ondersteuning vanuit Fonds Golem, waarmee we de komende jaren mooie dingen kunnen realiseren. We zijn er van overtuigd hiermee de kinderen en jongeren in Noord-Oeganda kansen te bieden op een betere toekomst. We houden jullie zeker op de hoogte!"