U bent hier

U bent hier

De Golem van Groep Gidts: symbool voor internationale solidariteit

De Golem staat symbool voor internationale solidariteit. We zijn solidair met allen in de wereld die het minder goed hebben dan wij. We willen de krachten bundelen en ondersteunen de initiatieven die onze leerlingen, bewoners en personeelsleden nemen om wereldwijd mensen te helpen. 

Jaarlijks rond 17 februari, de 'Internationale dag voor hoop voor alle kinderen' komen medewerkers van Groep Gidts, die zich inzetten voor een project in binnen- en buitenland, samen. Ze delen ervaringen en wisselen tips uit. We zetten enkele van de projecten op een rij:


Bunyo vzw


Locatie:
 Palenga, Noord-Oeganda

Naam behartiger: Anke Slosse
Rekeningnummer: BE94 0018 7610 7514
Website: www.bunyo.be
Facebook: Bunyo vzw


Wat doet het project:
Bunyo betekent 'lachen'. De vzw is ontstaan vanuit de nood aan degelijk onderwijs in Noord-Oeganda voor kinderen uit kwetsbare en kansarme groepen van wie de ouders het schoolgeld niet kunnen betalen.

We willen deze kinderen de mogelijkheid bieden om een opleiding te volgen, zich te ontplooien en zo investeren in hun toekomst. In samenspraak met de lokale gemeenschap en het schoolbestuur wordt er ook een bijdrage geleverd aan het optimaliseren van het schoolgebouw, de voorziening van drinkbaar water, enz.


Zo zal het Fonds Golem gebruikt worden voor de financiering van de elektriciteitsvoorziening, de beveiliging (via het plaatsen van een hekken) en de inrichting van de speelplaats voor de kleuters.

Daarnaast wordt er ook ingezet op het nieuwe Bunyo Agriculture Training Center Purongo, waar we de lokale bevolking training geven rond het kweken en telen van gevarieerde en gezonde voeding.Kudimba Foundation


Locatie: 
Malawi (Afrika)

Naam behartiger(s): Vicky Claeys, Maaike Bruynooghe  
Rekeningnummer: BE02 3631 0252 9040
Website: www.kudimba.org
Facebook: Kudimba Foundation of Zikomo Accessoires
Filmpje: Kudimba

Wat doet het project:

Vzw Kudimba is een educatief centrum voor kinderen en jongeren met een beperking, gelegen in een klein vissersdorp aan de oevers van het meer van Malawi in Afrika. Naast educatieve activiteiten voor kinderen wil de organisatie ook zinvoll dagbesteding bieden aan jongvolwassenen. Kudimba wil de kansen voor hun toekomst maximaliseren en een verschil maken op langere termijn voor meerdere generaties, met een gevarieerd aanbod van activiteiten en opleidingen.
Jongeren die hun middelbaar onderwijs met succes hebben afgewerkt, worden gemotiveerd en ondersteund om en hogere opleiding te volgen. Voor jongeren, die deze capaciteiten niet hebben, wordt gezocht naar een betekenisvolle tijdsbesteding, die hen een maximale onafhankelijkheid biedt.The Breede Centre


Locatie:
Zuid-Afrika

Naam behartiger: Hilde Pitteljon
Rekeningnummer: BE11 7350 1646 6948
Donatie via Solidariteit om Leven (SOL)
Website: www.breedecentre.co.za
Facebook: www.facebook.com/breedecentre


Wat doet het project:

The Breede Centre, werd in 2012 opgericht door Pieter Holloway. Het is een organisatie op het platteland van de Westkaap in Zuid Afrika, die zich toelegt op het aanbieden van onderwijs en opleiding met het oog mensen meer kansen te bieden op een waardig bestaan.

Een stimulerend en holistic voorschools programma ondersteunt de optimale ontwikkeling van 2- tot 5-jarige kinderen, zodat de slaagkansen in hun latere onderwijsloopbaan aanzienlijk stijgen.

Een naschools programma voor 4- tot 14-jarigen focust op een gezond zelfbeeld, levens- en sociale vaardigheden door een uitgebreid en gevarieerd aanbod van activiteiten.
Deze programma's bieden de kinderen ook dagelijks een gezonde maaltijd aan.
De 15-jarigen en ouder kunnen zich aansluiten bij een opleiding in bouw, hospitaliteit (koken/mensen ontvangen), handvaardigheden (naaldwerk, breien, haken, zeefdruk, spinnen en houtwerk) en food security (verbouwen van groenten). Daarnaast wordt er een basiscursus computer gegeven en is er een kortlopende vorming i.f.v. het starten van een eigen onderneming.


De sociale ondernemingen, verbonden aan de opleidingen, zorgen voor een deel van de inkomsten om de opleidingen verder te zetten. De meeste werknemers van The Breede Centre zelf zijn plaatselijke jongeren, die een inkomen verdienen en begeleid worden om hun mogelijkheden verder te ontwikkelen.


Samugam

Samugam vzw


Locatie: Zuid-India

Naam behartiger: Lieve Van Astele
Rekeningnummer: BE44 3631 9696 8745
SAMUGAM Belgium
Website: www.samugam.org of www.samugam.be
Facebook:  Samugam Foundation
Filmpje: Samugam gipsygemeenschap en Jaly home


Wat doet het project:
Samugam Trust, opgericht in 1991 door Jesudhasan Savio, is een organisatie op het platteland van Zuid-India, die zich focust op plattelandsontwikkeling en verbetering van de levenssituatie van bevolking ongeacht kaste of gezondheidstoestand. Verschillende thema’s komen aan bod: gezondheidszorg (medische voorzieningen), gender gelijkheid, onderwijs en de zorg voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en personen met een handicap.
Samugan heeft door de jaren heen enkele projecten gestart zoals een leprahuis, een zigeunerproject, een naaischool, een tehuis voor kinderen, enz. Het streeft doorheen alle programma’s naar een verbetering van de gelijkheid tussen man en vrouw. Dit met als doel een betere deelname aan het economische, sociale en politieke terrein. Samugam is afhankelijk van donaties in geld en goederen. Ook Samugam Belgium is een belangrijke pion in het verzamelen van donaties. Zij proberen via allerhande activiteiten geld in te zamelen en mensen te sensibiliseren. In de loop van 2019 is Samugam Belgium uitgegroeid tot een vzw.SORA Senegal


 Locatie: Daga-Youndoum (Senegal) 


Naam behartiger: Alexander Terryn
Rekeningnummer: SORA: IBAN BE52 1030 4767 9309 - BIC NICABEBB ​(fiscaal attest mogelijk vanaf gift 40€)
Website: www.sorasenegal.com
Facebook: Sora in Senegal

Wat doet het project:

SORA Senegal wil mensen in Senegal gelijke kansen geven op leven en overleven, door hen humanitaire hulp te bieden op medisch, educatief en agrarisch vlak.

Om hun doel te bereiken, organiseert SORA Senegal tal van activiteiten om fondsen te werven: Senegalese avond, wereldfilm, djembé weekend, paaseitjesactie, theatervoorstelling, jaarlijks in de paasvakantie inleefreis naar Senegal, enz.


In het broussedorp Daga-Youndoum heeft SORA de bouw en werking van een lokaal ziekenhuis 'Dioula Nana Dramé' gerealiseerd. Er zijn ook verschillende containers verstuurd met medisch materiaal, bestemd voor Daga en andere medische posten waar de nood aan dergelijk medisch materiaal heel hoog is.
Daarnaast is de lagere school gerenoveerd en zijn we nu bezig met de bouw van een middelbare school. Hiermee kunnen we kinderen van Daga-Youndoum en de naburige dorpen extra leer- en ontwikkelingskansen bieden na het beëindigen van hun lagere school.

Zowel studenten verpleegkunde als studenten onderwijs kunnen bij Sora terecht voor een stage of vrijwilligerswerk in Senegal.