U bent hier

U bent hier

De Golem van Groep Gidts: symbool voor internationale solidariteit

Groep Gidts wil kansen creëren met en voor mensen, ook buiten onze organisatie en zelfs buiten onze landsgrenzen. De Golem staat symbool voor die internationale solidariteit. Jaarlijks rond 17 februari, de 'Internationale dag voor hoop voor alle kinderen' komen medewerkers van Groep Gidts samen, die zich inzetten voor een project in binnen- en buitenland. Ze delen ervaringen en wisselen tips uit. 

We zetten enkele van de projecten op een rij...

low cost APT ligprothese

Social Change and Development 

Locatie: Zuid-India - Tamil Nadu
Website:www.gidts.be/internationaal/scad en www.scad.org.in
Facebook: www.facebook.com/Scad-India

Wat doet het project:

In 1985 begon Cletus BABU in Cheranmahadevi een werking met en voor de meest kansarmen binnen de samenleving.

In de loop der jaren bouwt SCAD onderwijs en gezondheidszorg uit voor kinderen van slangenvangers, zigeunergemeenschap en melaatsen en versterkt de zelfredzaamheid van de vrouwen. Ook neemt ze het op voor de zoutmijnkinderen in het Tuticorin District.


In 2005 krijgt Cletus BABU uit handen van de Eerste Minister de ‘Award for Outstanding Social Entrepreneurship’. Ongeveer 14.500 kinderen volgen onderwijs, waaronder ook kinderen met handicap. 40.000 vrouwen zijn lid van één of andere SCAD-zelfhulpgroep. Ook de president van India drukt zijn waardering uit en komt op bezoek. Onder het motto ‘Reaching the unreached’ is SCAD in 2010 inmiddels werkzaam in 454 landelijke dorpen binnen drie districten. Meer dan 200.000 mensen zijn in de SCAD-werking betrokken.


Door de geïntegreerde en holistische benadering van de SCAD-projecten programmeren ze - naargelang de behoeftes van de omgeving - simultaan verschillende activiteiten:


 • Onderwijsaanbod (belangrijkste succesfactor) in lager, secundair en hoger onderwijs, voor kinderen met en zonder handicap.
 • Trainingsprogramma’s in diverse activiteiten aangepast aan de noden van de groep Organisatie van ontwikkelingsinitiatieven, zoals watervoorziening, melkproductie, veeteelt, aanplanten bomen, kweken fruit en groenten, enz... 
 • Gezondheidszorg, bvb. opleiding tot gezondheidswerkers, mobiele team dat op regelmatige basis de dorpen bezoekt, vaccinaties en advies, rehabilitatieprogramma voor kinderen met fysieke handicap. Ontwikkeling van ondernemingen, zoals coöperatieve pottenbakkerij, coöperatieve sariweverij, matweverij, naaiateliers, enz...
Ashalayam

Ashalayam (New Delhi)

Locatie: India
Naam behartiger(s): Magda Cuvelier
Rekeningnummer: dbashalayamdelhi [at] gmail [dot] com (E-mail sturen)
Website: www.dbashalayamdelhi.org
Filmpje: Don Bosco Ashalayam

Wat doet het project:
Ashalayam betekent 'huis van hoop'. Hier werken Salesianen om straatkinderen een betere toekomst te geven en hen terug te brengen naar die plek die voor hen het meest als 'thuis' wordt ervaren. Het liefst begeleiden ze hen terug naar hun gezin, maar als dit niet lukt dan helpen zij een toekomst op te bouwen. De manier waarop dat gebeurt, is als volgt: ze bouwen een vertrouwensband op met de jongeren in de stations, zorgen voor medische begeleiding en een shelter. Daarna brengen ze hen naar een heel strikte opvang om hen te trainen tot een samenleven met anderen, waarna ze in een open huis komen van waaruit ze school lopen en waar ze kunnen opgroeien tot verantwoordelijke en goede mensen.

The Breed Centre Fonds Golem

The Breed Centre

Locatie: Zuid-Afrika
Naam behartiger: Hilde Pitteljon
Rekeningnummer:Donatie via Solidariteit om Leven (SOL) – BE11.7350.1646.6948
website: www.breedecentre.co.za
Facebook: www.facebook.com/breedecentre


Wat doet het project:

The Breede Centre, werd in 2012 opgericht door Pieter Holloway.
Het is een organisatie op het platteland van de Westkaap in Zuid Afrika, die zich toelegt op het aanbieden van onderwijs en opleiding met het oog mensen meer kansen te bieden op een waardig bestaan.


Een stimulerend en holistic voorschools programma ondersteunt de optimale ontwikkeling van 2 to 5 jarige kinderen zodat hun slaagkansen in hun latere onderwijs loopbaan aanzienlijk stijgen.
Een naschools programma voor 4 to 14 jarigen focust op een gezond zelfbeeld, levens-en sociale vaardigheden door een uitgebreid en gevarieerd aanbod van aktiviteiten.
Deze programma's bieden de kinderen ook dagelijks een gezonde maaltijd aan.
De 15 jarigen en ouder kunnen zich aansluiten bij een opleiding in bouw, hospitaliteit (koken/mensen ontvangen), handvaardigheden (naaldwerk, breien, haken, zeefdruk, spinnen en houtwerk) en food security (verbouwen van groenten). Daarnaast wordt er een basiscursus computer gegeven en is er een kortlopende vorming ifv het starten van een eigen onderneming.


De sociale enterprises verbonden aan de opleidingen zorgen voor een deel van de inkomsten om de opleidingen verder te zetten.


De meeste werknemers van het Breede Centre zelf zijn plaatselijke jongeren die een inkomen verdienen en begeleid worden om hun mogelijkheden verder te ontwikkelen.

MPI Mutwenzi

MPI Mutwenzi

Locatie: Burundi
Naam behartiger(s): Christoph Tyvaert
Rekeningnummer: BE63 0003 5871 6508
Filmpje: MPI Mutwenzi

Wat doet het project:


MPI Mutwenzi: Centrum voor kinderen met multiple beperkingen (fysiek en mentaal) in de provincie Gitega te Burundi.


Het centrum Mutwenzi is een Medisch Pedagogisch Instituut voor kinderen met multiple beperking (fysiek en mentaal) ontstaan in 1983 vanuit een congregatie. Het centrum voorziet in aangepast onderwijs, kiné, ergo en logo-activiteiten en staat ook in voor de medische verzorging van de 114 kinderen die vanuit het hele land komen. 90% van de kinderen die in het centrum verblijven hebben geen financiële middelen om hun zorg gedeeltelijk te betalen. Het centrum haalt deels inkomsten uit landbouwactiviteiten en uit verkoop van producten die lokaal worden gemaakt in aangepaste atelierwerking (kaarsen, kaartjes, houtsculpturen, broodatelier,…), doch is verre van autonoom hierdoor.


Doel van van het project:


 1. Ondersteuning van kinderen met beperking die in gewoon onderwijs les volgen – project inclusief onderwijs (specifiek lesmateriaal ifv hun beperking, schoolmiddelen, verplaatsing naar school, bijdrage voor salaris van de onderwijzers,…)
 2. Ondersteuning voor kinésitherapie en revalidatieprojecten van de kinderen (zowel financiële ondersteuning (bijdrage aan salaris van therapeuten (kinésitherapie, ergotherapie, logopedie,…), materiele ondersteuning en eventueel ook specifieke opleidingen naar doelgroep zoals IMC, kinderen met polyhandicap of ernstig mentale handicaps,..)
 3. Medische bijstand voor kinderen met epilepsie
National Domestic Workers Movement

National Domestic Workers Movement (NDWM)

Locatie: India

Naam behartiger(s): Marjolijn Vergote en Groep Gidts
Rekeningnummer: BE45 7340 1941 7789  
Z. Jeanne Devos Fonds
Giftenrekening van de KU Leuven, Oude Markt 13, 3000 Leuven
Gestructureerde mededeling: 400/0000/51266
Website: www.jeannedevos.org en www.ndwm.org
Facebook: National Domestic Workers Movement
Filmpje: Introduction to NDWM

Wat doet het project:

De National Domestic Workers Movement ijvert, met succes, voor de erkenning van de economische en persoonlijke rechten van dienstmeisjes in India. Daar waar ze vroeger zeven dagen op zeven en dag en nacht ter beschikking moesten staan van hun werkgevers, wordt nu in vele gevallen een maximum aantal werkuren en een minimumloon vastgelegd. Elementaire arbeidsrechten zoals ziekteverzekering en pensioenen behoren nog tot het actiedomein van de beweging. Hiervoor worden nationaal en internationaal netwerken opgericht met organisaties zoals de mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties, Internationale Arbeid Organisaties en bewegingen die opkomen tegen slavernij. De NDWM roept gemeenschappen waaruit veel huispersoneel afkomstig is, op om hun kinderen niet meer naar steden te laten vertrekken om er te werken. Gezinnen die dit als enige oplossing hebben voor een beter levensonderhoud, worden bewustgemaakt van de rechten van kinderen en jongeren.

Rikolto

Rikolto (Torhout)

Locatie: Wereldwijd
Naam behartiger(s): Anke Slosse en Sabine Vandepoele
Rekeningnummer: BE64 0000 0000 5252 of een online gift
Website: www.rikolto.be
Facebook: Rikolto Torhout of Rikolto
Filmpje: Wat eten we morgen?

Wat doet het project:

Rikolto (vroeger Vredeseilanden) werkt aan de toekomst van boerenfamilies en ons voedsel. Om de groeiende wereldbevolking te voeden in een veranderend klimaat, moet de voedingssector op zoek naar stabiele toeleveringsketens die kwaliteitsvol, betaalbaar eten garanderen voor iedereen, nu en in de toekomst. Rikolto gelooft dat familiale landbouwbedrijven samen meer dan 70% van ons voedsel produceren. Individueel staan ze zwak op de markt, waardoor hun potentieel onbenut blijft. Rikolto coacht boeren om beter te oogsten en sterke zakenpartners te worden. Anderzijds oogsten ze samen met boeren, bedrijven, wetenschappers en overheden nieuwe ideeën om op een rechtvaardiger manier zaken te doen in de voedingssector. Rikolto Torhout is een groep van 5 gezinnen en enkele jongeren die ‘het weekend van vredeseilanden’ organiseert. In dat weekend verkopen ze aan grootwarenhuizen o.a. sleutelhangers. De zondag organiseren ze een aperitief op de markt van Torhout, waar ze een tombola en openbare verkoop van originele dingen houden.

Samugam

Samugam vzw

Locatie: Zuid-India
Naam behartiger(s): Lieve Van Astele
Rekeningnummer: Donatievia samugam.org of samugam.be
Website: 
www.samugam.org of www.samugam.be
Facebook:  
Samugam Foundation
Filmpje: 
Samugam gipsygemeenschap en Jaly home


Wat doet het project:
Samugam Trust, opgericht in 1991 door Jesudhasan Savio, is een organisatie op het platteland van Zuid-India die zich focust op plattelandsontwikkeling en verbetering van de levenssituatie van bevolking ongeacht kaste of gezondheidstoestand. Verschillende thema’s komen aan bod: gezondheidszorg (medische voorzieningen), gender gelijkheid, onderwijs en de zorg voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en personen met een handicap. Samugan heeft door de jaren heen enkele projecten gestart zoals een leprahuis, een zigeunerproject, een naaischool, een tehuis voor kinderen, enz. Het streeft doorheen alle programma’s naar een verbetering van de gelijkheid tussen man en vrouw. Dit met als doel een betere deelname aan het economische, sociale en politieke terrein. Samugam is afhankelijk van donaties in geld en goederen. Ook Samugam België is een belangrijke pion in het verzamelen van donaties. Zij proberen via allerhande activiteiten geld in te zamelen en mensen te sensibiliseren.

In de loop van 2019 is Samugam Belgium uitgegroied tot een vzw.

Talentri

SORA Senegal

Locatie: Daga-Youndoum Bambara en Daga (Senegal) 
Naam behartiger(s): Alexander Terryn
Rekeningnummer: SORA: IBAN BE52 1030 4767 9309 - BIC NICABEBB ​(onkostennota mogelijk)
Website: www.sorasenegal.org 
Facebook: Sora in Senegal

Wat doet het project:

SORA Senegal wil mensen in Senegal gelijke kansen geven op leven en overleven, door hen humanitaire hulp te bieden op medisch, educatief en agrarisch vlak.

SORA Senegal organiseert veel activiteiten om geld in te zamelen: Senegalese avonden, Djembé weekends, Djembé workshops, inleefreizen naar Senegal, enz.

Met ingezameld geld heeft SORA Senegal een ziekenhuis gebouwd in Daga en bijna ieder jaar een container met medisch materiaal naar het ziekenhuis en andere medische posten gestuurd. Het wil de medische post in broussedorp Daga-Youndoum Bambara uitbouwen tot een lokaal ziekenhuis en de lokale school in Daga een hart onder de riem steken.

Zowel studenten verpleegkunde als studenten onderwijs kunnen bij Sora terecht voor een stage of vrijwilligerswerk in Senegal. 

Talentri

Talentri

Locatie: Ga Rankuwa (Zuid-Afrika)
Naam behartiger(s): Vero Deruyter
Rekeningnummer: BE32 7380 3390 9202
Website: www.talentri.org
Facebook: 
Talentri
Filmpje: 
Talentri

Wat doet het project:

Talentri werd opgericht door Vero Deruyter en is in 2019 jaar uitgegroeid tot een vzw: Talentri VZW.


Talentri biedt ondersteuning bij het invullen van de basisbehoeften van kinderen en jongeren, oa:

 • Voeding
 • Huisvesting
 • Basisrechten (geboortecertificaat)

Talentri biedt ondersteuning met het oog op talentontwikkeling, oa:

 • Zoeken naar onderwijs op maat
 • Aanbieden van workshops om sociale vaardigheden te ontplooien
 • Zinvolle vrije tijdsinvulling bieden

Talentri biedt ondersteuning aan lokale actoren die de Talentri VZW visie delen om zodoende hun werking te kunnen optimaliseren, door middel van kennisdeling, vaardigheden.