U bent hier

U bent hier

De Golem van Groep Gidts: symbool voor internationale solidariteit

Groep Gidts wil kansen creëren met en voor mensen, ook buiten onze organisatie en zelfs buiten onze landsgrenzen. De Golem staat symbool voor die internationale solidariteit. Jaarlijks rond 17 februari, de 'Internationale dag voor hoop voor alle kinderen' komen medewerkers van Groep Gidts samen, die zich inzetten voor een project in binnen- en buitenland. Ze delen ervaringen en wisselen tips uit. 

We zetten enkele van de projecten op een rij...

Centro de atención de parto

Centro de atención de parto

Locatie: San Marcos La Laguna (Guatemala)
Naam behartiger(s): Ellen Bode
Rekeningnummer: 
Website:
www.midwivesofthelake.com
Facebook: Midwives of the lake

Wat doet het project: 

De Vlaamse Hannah Deriemaeker startte in 2017 met dit ‘geboortehuis’, in samenwerking met lokale vroedvrouwen. Het centrum maakt onderdeel uit van de lokale gezondheidspost en zet in op ‘empowerment’ van inheemse vrouwen. Hannah wil een warme omgeving creëren, waar de kennis van de traditionele inheemse vroedkunde hand in hand gaat met hedendaagse geneeskunde. Op die manier hebben de vrouwen een extra optie tussen een traditionele thuisbevalling en een bevalling in het ziekenhuis. Daarnaast kunnen ze in het centrum terecht voor consultaties tijdens de zwangerschap en informatie rond gezinsplanning. Tot slot wil het project ook aandacht hebben voor vorming en ervaringsuitwisseling van de lokale vroedvrouwen.

National Domestic Workers Movement

National Domestic Workers Movement (NDWM)

Locatie: India
Naam behartiger(s): Marjolijn Vergote en Groep Gidts
Rekeningnummer: BE45 7340 1941 7789  
Z. Jeanne Devos Fonds
Giftenrekening van de KU Leuven, Oude Markt 13, 3000 Leuven
Gestructureerde mededeling: 400/0000/51266
Website: www.jeannedevos.org en www.ndwm.org
Facebook: National Domestic Workers Movement
Filmpje: Introduction to NDWM

Wat doet het project:

De National Domestic Workers Movement ijvert, met succes, voor de erkenning van de economische en persoonlijke rechten van dienstmeisjes in India. Daar waar ze vroeger zeven dagen op zeven en dag en nacht ter beschikking moesten staan van hun werkgevers, wordt nu in vele gevallen een maximum aantal werkuren en een minimumloon vastgelegd. Elementaire arbeidsrechten zoals ziekteverzekering en pensioenen behoren nog tot het actiedomein van de beweging. Hiervoor worden nationaal en internationaal netwerken opgericht met organisaties zoals de mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties, Internationale Arbeid Organisaties en bewegingen die opkomen tegen slavernij. De NDWM roept gemeenschappen waaruit veel huispersoneel afkomstig is, op om hun kinderen niet meer naar steden te laten vertrekken om er te werken. Gezinnen die dit als enige oplossing hebben voor een beter levensonderhoud, worden bewustgemaakt van de rechten van kinderen en jongeren.

SORA Senegal

SORA Senegal

Locatie: Daga-Youndoum Bambara en Daga (Senegal) 
Naam behartiger(s): Alexander Terryn
Rekeningnummer: SORA: IBAN BE52 1030 4767 9309 - BIC NICABEBB ​(onkostennota mogelijk)
vzw DISOP: IBAN BE59 4300 8369 5126 (voor wie een fiscaal attest wenst - vanaf een storting van €40)
Bij beide rekeningnummers met duidelijke mededeling: SORA Senegal 
Website: www.sorasenegal.org 
Facebook: Sora in Senegal

Wat doet het project:

SORA Senegal wil mensen in Senegal gelijke kansen geven op leven en overleven, door hen humanitaire hulp te bieden op medisch, educatief en agrarisch vlak.

SORA Senegal organiseert veel activiteiten om geld in te zamelen: Senegalese avonden, Djembé weekends, Djembé workshops, inleefreizen naar Senegal, enz.

Met ingezameld geld heeft SORA Senegal een ziekenhuis gebouwd in Daga en bijna ieder jaar een container met medisch materiaal naar het ziekenhuis en andere medische posten gestuurd. Het wil de medische post in broussedorp Daga-Youndoum Bambara uitbouwen tot een lokaal ziekenhuis en de lokale school in Daga een hart onder de riem steken.

Zowel studenten verpleegkunde als studenten onderwijs kunnen bij Sora terecht voor een stage of vrijwilligerswerk in Senegal. 

Bruno Savio in de Boys Home in Pullambadi

Samugam

Locatie: Zuid-India
Naam behartiger(s): Lieve Van Astele
Rekeningnummer: Donatie via samugam.org of samugam.be
Website: www.samugam.org of www.samugam.be
Facebook:  Samugam Foundation
Filmpje: Samugam gipsygemeenschap en Jaly home

Wat doet het project:

Samugam Trust, opgericht in 1991 door Jesudhasan Savio, is een organisatie op het platteland van Zuid-India die zich focust op plattelandsontwikkeling en verbetering van de levenssituatie van bevolking ongeacht kaste of gezondheidstoestand. Verschillende thema’s komen aan bod: gezondheidszorg (medische voorzieningen), gender gelijkheid, onderwijs en de zorg voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en personen met een handicap. Samugan heeft door de jaren heen enkele projecten gestart zoals een leprahuis, een zigeunerproject, een naaischool, een tehuis voor kinderen, enz. Het streeft doorheen alle programma’s naar een verbetering van de gelijkheid tussen man en vrouw. Dit met als doel een betere deelname aan het economische, sociale en politieke terrein. Samugam is afhankelijk van donaties in geld en goederen. Ook Samugam België is een belangrijke pion in het verzamelen van donaties. Zij proberen via allerhande activiteiten geld in te zamelen en mensen te sensibiliseren.

Rikolto

Rikolto (Torhout)

Locatie: Wereldwijd
Naam behartiger(s): Anke Slosse en Sabine Vandepoele
Rekeningnummer: BE64 0000 0000 5252 of een online gift
Website: www.rikolto.be
Facebook: Rikolto Torhout of Rikolto
Filmpje: Wat eten we morgen?

Wat doet het project:

Rikolto (vroeger Vredeseilanden) werkt aan de toekomst van boerenfamilies en ons voedsel. Om de groeiende wereldbevolking te voeden in een veranderend klimaat, moet de voedingssector op zoek naar stabiele toeleveringsketens die kwaliteitsvol, betaalbaar eten garanderen voor iedereen, nu en in de toekomst. Rikolto gelooft dat familiale landbouwbedrijven samen meer dan 70% van ons voedsel produceren. Individueel staan ze zwak op de markt, waardoor hun potentieel onbenut blijft. Rikolto coacht boeren om beter te oogsten en sterke zakenpartners te worden. Anderzijds oogsten ze samen met boeren, bedrijven, wetenschappers en overheden nieuwe ideeën om op een rechtvaardiger manier zaken te doen in de voedingssector. Rikolto Torhout is een groep van 5 gezinnen en enkele jongeren die ‘het weekend van vredeseilanden’ organiseert. In dat weekend verkopen ze aan grootwarenhuizen o.a. sleutelhangers. De zondag organiseren ze een aperitief op de markt van Torhout, waar ze een tombola en openbare verkoop van originele dingen houden.

Ashalayam New Delhi

Ashalayam (New Delhi)

Locatie: India
Naam behartiger(s): Magda Cuvelier
Rekeningnummer: dbashalayamdelhi [at] gmail [dot] com (E-mail sturen)
Website: www.dbashalayamdelhi.org
Filmpje: Don Bosco Ashalayam

Wat doet het project:
Ashalayam betekent 'huis van hoop'. Hier werken Salesianen om straatkinderen een betere toekomst te geven en hen terug te brengen naar die plek die voor hen het meest als 'thuis' wordt ervaren. Het liefst begeleiden ze hen terug naar hun gezin, maar als dit niet lukt dan helpen zij een toekomst op te bouwen. De manier waarop dat gebeurt, is als volgt: ze bouwen een vertrouwensband op met de jongeren in de stations, zorgen voor medische begeleiding en een shelter. Daarna brengen ze hen naar een heel strikte opvang om hen te trainen tot een samenleven met anderen, waarna ze in een open huis komen van waaruit ze school lopen en waar ze kunnen opgroeien tot verantwoordelijke en goede mensen.
Kudimba

Kudimba

Locatie: Malawi (Afrika)
Naam behartiger(s): Vicky Claeys, Veerle Mattan
Rekeningnummer: BE54 3770 8346 4897
Website: www.kudimba.org
Facebook: Kudimba Foundation of Zikomo Accessoires
Filmpje: Kudimba

Wat doet het project:
Kudimba is een educatief centrum en beschutte werkplaats - in opbouw - voor kwetsbare jongeren in Malawi, Afrika. De jongeren zijn kwetsbaar door hun handicap, gezondheidstoestand of complexe sociale achtergrond. Kudimba wil de kansen voor hun toekomst maximaliseren en een verschil maken op langere termijn voor meerdere generaties, met een gevarieerd aanbod van activiteiten en opleidingen: lessen in lezen, schrijven, computer, Engels, gezondheidszorg, voedingsleer, seksuele voorlichting, creativiteit, muziek en natuurbeheer, … Jongeren die hun middelbaar onderwijs met succes hebben afgewerkt, worden gemotiveerd en ondersteund om een hogere opleiding te volgen. Voor jongeren die deze capaciteiten niet hebben, wordt gezocht naar een zinvolle dagbesteding die hen een maximale onafhankelijkheid biedt. Centraal in het project staat een permacultuur tuin waar jongeren kunnen leren over kleinschalige landbouw op een ecologisch verantwoorde manier. Vicky Claeys en Veerle Mattan maken met hun Belgische project Zikomo decoratie en juwelen uit gerecycleerde fietsbanden, al hun opbrengsten gaan naar Kudimba. Ze verkopen op o.a. marktjes en festivals en houden workshops. Ook in Malawi steunen ze kwetsbare vrouwen door hen workshops aan te bieden met de bedoeling hen een extra kans op inkomen te geven. Ondertussen zijn er heel wat West-Vlaamse enthousiastelingen bijgekomen en is het team ‘Kudimba België’ geworden.
Talentri

Talentri

Locatie: Ga Rankuwa (Zuid-Afrika)
Naam behartiger(s): Vero Deruyter
Rekeningnummer: BE32 7380 3390 9202
Website: www.talentri.org
Facebook: Talentri
Filmpje: Talentri

Wat doet het project:

Talentri werd opgericht door Vero Deruyter met het doel om in te zetten op de talentontwikkeling bij kinderen uit Ga Rankuwa, die geholpen worden door Zuster Letta Sefolo. Deze zwarte zuster heeft destijds de kans gekregen van Vero’s grootoom Pater Oblaat om verder te studeren.

Zuster Letta, 73 jaar, woont in Ga Rankuwa en heeft als plicht in de congregatie het helpen van de behoeftige kinderen. Omdat ze vindt dat haar congregatie visie en skills mist, heeft ze noodgedwongen buiten haar congregatie enkele projecten opgezet.

Met Tlamelo biedt ze dagelijks aan een 60-tal kinderen een opvangplaats op de weg naar school waar ze een maaltijd kunnen nuttigen. Ze runt ook een weeshuis met een 15-tal kinderen/jongeren (Mofumahadi).

Talentri is ontstaan uit Art From Specials, dat handwerk en kunstwerken van mensen met een beperking (waaronder die van Vero’s broer Ignace) verkoopt t.v.v. de projecten van Zuster Letta Sefolo. Toen bleek dat er in die projecten vooral nood was aan goede opvoeding, scholing en psychologische begeleiding van kinderen, werd Talentri opgericht.

Deze ‘talentenboom’ heeft drie grote wortels: Basisbehoeften, sociale rechten en talentenontwikkeling. Talentri heeft eerst geïnvesteerd in een gebouw en materiële zaken om een basis te leggen, maar het hoofddoel is talentontwikkeling. Zo betaalt Talentri momenteel de vervoerskosten van een van de weeskinderen om dagelijks naar een betere school te kunnen gaan.

De bedoeling is om ter plaatse een structuur op te zetten (Talentri SA) die een stuk los komt te staan van de persoon Zuster Letta. Uiteraard blijft zij de bezieler en blijven Mofumahadi en Tlamelo 2 projecten van waaruit de brug naar talentontwikkeling wordt gemaakt.