U bent hier

U bent hier

Kudimba

 

Kudimba project Golem


Locatie: Malawi (Afrika)
Naam behartiger(s): Vicky Claeys, Veerle Mattan
Rekeningnummer: BE54 3770 8346 4897
Website: www.kudimba.org
Facebook: Kudimba Foundation of Zikomo Accessoires
Filmpje: Kudimba

Vzw Kudimba is een educatief centrum voor kinderen en jongeren met een beperking in een klein vissersdorp aan de oevers van het meer van Malawi, in Afrika. Naast educatieve activiteiten voor kinderen met een handicap wil de organisatie ook zinvolle dagbesteding bieden aan kwetsbare jong-volwassenen, een Afrikaanse beschutte werkplaats zeg maar. De kinderen en jongeren zijn kwetsbaar door hun handicap, gezondheidstoestand of complexe sociale achtergrond. Kudimba wil de kansen voor hun toekomst maximaliseren en een verschil maken op langere termijn voor meerdere generaties, met een gevarieerd aanbod van activiteiten en opleidingen: lessen in lezen, schrijven, computer, Engels, gezondheidszorg, voedingsleer, seksuele voorlichting, creativiteit, muziek en natuurbeheer, … Jongeren die hun middelbaar onderwijs met succes hebben afgewerkt, worden gemotiveerd en ondersteund om een hogere opleiding te volgen. Voor jongeren die deze capaciteiten niet hebben, wordt gezocht naar een betekenisvolle tijdsbesteding die hen een maximale onafhankelijkheid biedt. Centraal in het project staat een permacultuur tuin waar jongeren kunnen leren over kleinschalige landbouw op een ecologisch verantwoorde manier.

Fonds Golem Groep Gidts

In september 2019 kwam het goede nieuws dat Kudimba geselecteerd was door Golem van de Groep Gidts als project in het Zuiden, een groot moment voor onze kleine vereniging. Deze samenwerking betekent niet alleen een belangrijke financiële ondersteuning van 3 jaar om onze activiteiten verder uit te bouwen, we krijgen ook de mogelijkheid om de expertise van Gidts te delen en hopelijk toe te passen in onze dagactiviteiten in Malawi.

Met de ondersteuning van Golem willen we onze creatieve activiteiten verder uitwerken met de bedoeling een duurzaam product te maken met lokale materialen; een hoogwaardig product dat bruikbaar en aantrekkelijk is, met een Afrikaans tintje en misschien zelfs verkoopbaar in de beleefwinkel hARTwerk in Gits. De zoektocht naar het precieze concept van dit product geeft de kans aan onze jongeren om dingen te leren en uit te proberen, om samen te werken en om een gevoel van eigenwaarde op te bouwen. Anderzijds kunnen we via deze actie meer kenbaarheid geven aan Kudimba in België en aan de individuele verhalen van de jongeren die deel uit maken van Kudimba.

Het enthousiaste Kudimba team heeft ondertussen al enkele keren rond de tafel gezeten met het Golem team. We hebben al heel wat creatieve mogelijkheden besproken, al enkele experimenten op kleine schaal uitgeprobeerd in Malawi en stilletjes aan beginnen de ideeën wat vorm te krijgen. Het zal nog heel wat tijd in beslag nemen om onze proefprojecten kwalitatief en praktisch realiseerbaar uit te voeren en net daarom is het voor Kudimba een geweldige kans om deze ruimte - zowel financieel als in tijd- te krijgen van het Fonds Golem."