U bent hier

U bent hier

Dienstencentrum GID(t)S lanceert CODAR

Kwetsbare jongeren kansen geven op het vlak van digitale vaardigheden. Dat is, kort samengevat, het opzet van het Digital Belgium Skills Fund. Het fonds beschikt de komende drie jaar over een budget van 18 miljoen euro om projecten te financieren die door de Koning Boudewijnstichting worden geselecteerd. Het project CODAR van Dienstencentrum GID(t)S is één daarvan.

Specifiek voor jong(volwassenen) met een beperking
Verwacht wordt dat in de nabije toekomst negen op de tien jobs digitale vaardigheden zullen vereisen. Ook in de sociale economie lopen er experimenten met nieuwe technologieën. Zo werkt Mariasteen op de werkvloer met augmented reality, collaboratieve robots en bewegingsdetectie. Meer dan ooit beseft Dienstencentrum GID(t)S dat jongeren met beperkingen niet mogen achterblijven in het ontwikkelen van digitale vaardigheden. Het is wel zo dat deze doelgroep extra drempels ervaart door hun motorische en/of cognitieve beperkingen. Ook zijn de standaardoplossingen niet aangepast aan de doelgroep.

Wat is het doel van CODAR?
CODAR staat voor Cognitieve Ondersteuning Door Augmented Reality. Dit project wil toegankelijke innovatieve technologieën koppelen aan intensieve trainingen met jongeren met een beperking in verschillende contexten (schoolcontext, werkplekleren, stages, dagbesteding en sociale economie). Het project gaat op zoek naar nieuwe kansen die onmogelijk zijn zonder de technologie.

Klik op onderstaande afbeelding om te zien hoe cognitieve ondersteuning nu al wordt gebruikt in Mariasteen.

cognitieve ondersteuning in Mariasteen

Wat zijn de concrete plannen?

Het project richt zich zowel naar de leerlingen van Secundair Onderwijs Dominiek Savio als naar (jong) volwassen deelnemers van de dagbesteding van Dominiek Savio.

  • Werknemers van Mariasteen die al ervaring hebben met innovatieve technologieën getuigen over hun ervaringen, de voordelen...
  • Er zal gewerkt worden aan een basismodule en een verdiepende module 'Vorming technologie naast de persoon met beperking met aandacht voor cognitieve ondersteuning via augmented reality'
  • Leerlingen en leerkrachten zullen deelnemen aan trainingsactiviteiten op school en op de werkvloer van Mariasteen
  • Organisatie van trainingsmomenten in de dagbesteding
  • In het najaar 2018 zal een slotevent plaatsvinden met experts en een presentatie van de projectresultaten

Samenwerking binnen Dienstencentrum GID(t)S
Om CODAR te realiseren werken alle organisaties binnen Dienstencentrum GID(t)S nauw samen. De expertise over de innovatieve technologieën ligt bij de Research & Development dienst van Mariasteen, maar er zal intensief worden samengewerkt met Dominiek Savio voor de domeinen zorg en onderwijs. De organisatie gebeurt vanuit de cel Onderzoek & Innovatie van Dienstencentrum GID(t)S.


Contact:

Peter Prinzie Academisch coördinator
Veerle Wouters Stafmedewerker Onderzoek & Innovatie | 0474 638 304


Klik hier om de updates te volgen over het project CODAR

Klik hier voor alle projecten van de cel Onderzoek en Innovatie

Klik hier om meer te weten over de innovaties in Mariasteen