U bent hier

U bent hier

Dominiek Savio start met gefractioneerde medicatiebedeling

Fractioneren van medicatie Dominiek Savio

Begin 2017 sloot Dominiek Savio voor de volwassenwerking een partnerschap af met een lokale apotheek. In de toekomst worden er geïndividualiseerde medicatiepakketten geleverd die gebaseerd zijn op een ‘up-to-date’ medicatieschema. Een robot maakt deze pakketten voor de apotheker klaar. Hierdoor versterkt de medische dienst van Dominiek Savio haar coördinerende rol. Zij is een schakel tussen de cliënten, de behandelende geneesheren, de apotheker en de begeleiders.

Pilootproject

Deze nieuwe manier van medicatiebedeling gebeurt in verschillende fases en zal starten binnen twee woonentiteiten. Na evaluatie rolt Dominiek Savio het project verder uit over de ganse volwassenenwerking.

Fractioneren van geneesmiddelen past volledig in een kader van het verder uitwerken van een hoogst persoonlijk medicatietraject op basis van individuele elektronische medicatieschema's en een elektronische medicatiefiche, online bestelling en uiteindelijke oplevering van geneesmiddelen in dagdosissen.

Medische dienst als regisseur

Na opstart in 2013 van het elektronisch dossier voor het aanrekenen van verstrekkingen aan het RIZIV in het kader van de werking van het Medisch Verpleegkundig Team (MVT) besliste Dominiek Savio in 2016 om over te schakelen op het Elektronisch Medisch Dossier. Hierdoor kunnen de artsen op een eenvoudige manier de cliëntengegevens beheren. De medische dienst kan op haar beurt de verslaggeving op een eenvoudige manier consulteren.

De dienst volgt ook de evoluties rond het elektronisch voorschrift op. Bij de introductie ervan zal ook de communicatie met de apotheek beter gebeuren. Foutenmarges verkleinen en het medicatiegebruik wordt efficiënter en nauwkeuriger.

Dominiek Savio gelooft in het automatiseren van de processen. Met deze evoluties streeft zij een hogere kwaliteit van de dienstverlening na.

Innovatie binnen de organisatie

Binnen Dominiek Savio is er een grote verscheidenheid aan innovaties gaande van het in gebruik nemen van een nieuwe technologie tot nieuwe dienstverleningsmodellen naar aanleiding van de persoonsvolgende financiering. De cel Onderzoek & Innovatie zet deze mooie projecten in de kijker.

Meer info: Veerle Wouters | Stafmedewerker Onderzoek & Innovatie