U bent hier

U bent hier

Ereplaats voor Dominiek Savio bij verkiezing Zorgwerkgever van het jaar

Ook in 2023 ging ZORG Magazine op zoek naar dé zorgorganisaties die boven het maaiveld uit wisten te steken. Voor deze tiende editie ontving de jury maar liefst 91 dossiers. In totaal zijn er 10 categorieën. Dominiek Savio stelde zich kandidaat binnen de categorie 'beste intern project van het jaar' met de Makerscorner. We eindigden binnen de top 3 van de 20 inschrijvingen. De uitreiking vond plaats op 20 april in Docks Dome in Brussel. Voor het eerst sinds de coronapandemie gebeurde dat opnieuw in de aanwezigheid van honderden mensen uit de sector zelf.

De Makerscorner groeide van bottom up

Vanuit verschillende afdelingen van Dominiek Savio droomden medewerkers van een ruimte waar we hulpmiddelen op maat kunnen maken voor onze cliënten en leerlingen. Ze stelden voor om een ‘Makerscorner’ in te richten waar verschillende innovatieve technologieën (low tech of high tech) voorhanden zijn en waar collega’s samen met leerlingen en cliënten aan de slag kunnen.  Er engageerden zich een 10-tal geïnteresseerden om dit project uit te werken. Dit betreft heel diverse profielen: ergotherapeuten, opvoeders, ondersteuners in het regulier onderwijs, medewerker ICT …

De verschillende technologieën reeds aanwezig in onze organisatie brachten ze in kaart en verhuisden ze naar een centrale ruimte. Via fondsenwerving investereerde Dominiek Savio in een 3D-printer.

De groep werkte een visie en Business Model Canvas uit en stelde het project voor aan hogescholen om partnerschappen op te zetten en synergiën te vinden. Dit schooljaar werken studenten projecten uit in samenwerking met medewerkers van Dominiek Savio zodat de kennis bij zowel studenten als bij medewerkers kan groeien. Daarnaast werden verschillende workshops georganiseerd door Artevelde hogeschool om de medewerkers de vaardigheid van het ontwerpen en het 3D-printen bij te brengen. 

Verder zetten ze een samenwerking op met zusterorganisatie Mariasteen (maatwerkbedrijf). Hun technische dienst heeft al veel kennis m.b.t. ‘Rapid Prototyping’ en hulpmiddelen op maat. Medewerkers en leerlingen/cliënten kunnen beroep doen op de kennis en de technologie (bv. lasercutter) van Mariasteen. 

Enkele concrete realisaties

  • Leerling kan zonder hulp/controle vijsjes sorteren
  • Leerling kan zonder hulp zijn/haar laptoptas openen
  • Leerling kan dankzij lamp actief meewerken in de les
  • Leerling kan dankzij helm creatief te werk gaan
  • Leerling kan dankzij klosje zelfstandig naar het toilet
  • Leerling kan dankzij houder voor plasfles zelfstandig naar het toilet$

Wat brengt de toekomst?

De Makerscorner is nog nieuw. Uiteraard is er nog ruimte voor groei. Zo willen het aantal materialen en technologieën uitbreiden, meer recurrente activiteiten met cliënten en leerlingen organiseren en nog meer kennis en expertise verwerven. Het is een continu verbeterproces. Bovendien bekijkt de groep of externen (tegen betaling) gebruik kunnen maken van de Makerscorner, of we workshops kunnen organiseren, of we permanent kunnen samenwerken met maaklabs of onderwijsinstellingen, of we ook creatief naar buiten kunnen komen bv. via onze beleefwinkel hARTwerk ...

De ereplaats bij Zorgwerkgever van het jaar toont alvast aan dat onze groep op het juiste spoor zit. We zijn heel trots en gemotiveerd. De Makerscorner is een project waar we samen met en voor onze cliënten en leerlingen veel kansen kunnen creëren.

Meer over onderzoek en innovatie binnen Dominiek Savio en onze groep?
Surf naar www.gidts.be/onderzoek-innovatie