U bent hier

U bent hier

Groep Gidts draagt SCAD-fonds over aan SOS Zoutmijnkinderen-India

Na 17 jaren samenwerking draagt Groep Gidts het SCAD-fonds over aan vzw SOS Zoutmijnkinderen-India.

Sinds de eerste ontmoeting tussen Mr. Cletus Babu en E.H. Pierre Breyne in september 2005, werkten Groep Gidts en SCAD samen om kansen te creëren voor mensen met een beperking in het zuiden van India.

SCAD (Social Change and Development) is een Indiase NGO, die vecht voor sociale verandering en ontwikkeling. SCAD probeert die verbetering in de eerste plaats te bekomen door het streven naar een duurzame zelfredzaamheid van de bevolking. Het project bracht doorheen de jaren veel verbinding tussen Mariasteen en Dominiek Savio. In totaal organiseerden we 3 inleefreizen, zijn er 5 SCAD-medewerkers naar Groep Gidts gekomen voor opleiding en 14 mensen hebben voor een korte of langere periode vrijwilligerswerk verricht in Zuid-India.

Binnen de samenwerking konden volgende zaken gerealiseerd worden:

 • Uitwisselen van knowhow aangaande kinderen en volwassenen met een beperking via studiebezoeken, vrijwilligerswerk ter plaatse en het organiseren van stages vanuit diverse disciplines.

 • In partnerschap met de Provincie West-Vlaanderen financierden we:
  • CBR (Community Based Rehabilitation) onderzoek- en behandelingsmateriaal, therapeutisch oefenmateriaal, brillen, hoorapparaten, orthesen, ADL-hulpmiddelen, mobiliteitshulpmiddelen, …
  • 2 bussen voor de realisatie van de SCAD CBR-werking (één bus wordt ook als ambulance gebruikt)
  • een vormingsproject voor mensen, die betrokken zijn in de zorgomkadering en/of begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking
  • een APT opleiding- en productiecentrum voor het verstrekken van low cost APT-hulpmiddelen aan honderden kinderen met een fysieke of meervoudige beperking in de SCAD regio
 • Door het engagement van Dr Luc Van den Daelen in tandem met Marjolijn Vergote (kinesitherapeute) kregen al rond de 80 kinderen, jongeren en volwassenen gratis orthopedisch chirurgische onderzoek en behandeling, die resulteert in minder pijn, meer houdingscomfort, reductie van de misvorming en/of het verbeteren van de motorische mogelijkheden

 • Met de ontvangen giften en opbrengst van fondsenwervende activiteiten (zoals bv. de Lichtjestocht en Haute Quizine) financierden we reeds verschillende SCAD Nirman-projecten, die de kwaliteit van leven verbeteren van kinderen en volwassenen met een beperking

Geleidelijk aan evolueerde SCAD tot een invloedrijke organisatie die meer dan 600 dorpen in de regio ondersteunt. SOS Zoutmijnkinderen-India evolueerde mee. Door hun jarenlange ontwikkeling van expertise op dit gebied, en in het belang van het SCAD-project, besliste het bestuursorgaan van Groep Gidts om het fonds en de bijbehorende werking over te dragen aan de SOS Zoutmijnkinderen-India.

We willen het team van SCAD in de eerste plaats hartelijk danken voor de fijne samenwerking. Groep Gidts blijft achter de werking van SCAD staan. Hierbij doen we dan ook een warme oproep doen aan mensen die zich willen (blijven) engageren voor SCAD, om dit te doen onder de vlag van SOS Zoutmijnkinderen-India.

Neem alvast eens een kijkje op de website!