U bent hier

U bent hier

Jaarverslag 2016 Dienstencentrum GID(t)S online

In 2016 gebeurde er opnieuw heel wat in Dominiek Savio, Mariasteen, Molendries en
Jobcentrum.

Deze vier vzw's van Dienstencentrum GID(t)S zijn onderling heel verschillend. Zij zijn actief in zorg, onderwijs, werk en toeleiding naar werk - met binnen die vier domeinen nog telkens heel wat initiatieven. Je zou je de vraag kunnen stellen wat de band is tussen vzw's met zo'n grote diversiteit aan activiteiten?

Het antwoord is eenvoudig: niet zozeer 'wat' we doen verbindt ons, maar vooral 'waarom' we het doen. Dit waarom vinden we terug in de verhalen van de mensen voor wie onze organisaties bestaan. De echte toetssteen van onze werking is dus welke verhalen er blijven voortleven. Daar draait het immers om, verhalen over hoe met en voor mensen met een beperking extra kansen gecreëerd worden. En daarrond is dit jaarverslag opgebouwd. 

Ontdek hier het jaarverslag 2016.
Het jaarverslag is ook steeds online terug te vinden onder het luik Dienstencentrum GID(t)S - Structuur