U bent hier

U bent hier

Mariasteen één van de eerste 100 bedrijven in België met UNITAR certificaat!

Maatwerkbedrijf Mariasteen hoort bij de eerste 100 bedrijven in België die het certificaat van United Nations Institute for Training and Research (UNITAR) ontvangt. Dat is een internationale erkenning voor duurzaam ondernemen gebaseerd op de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

"Het UNITAR-certificaat is een mooie bekroning voor onze organisatie en sluit perfect aan bij ons 11e nationaal Voka Charter Duurzaam Ondernemen." - Koen Staelens, algemeen directeur

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

"Als mensgerichte organisatie met als sociale doelstelling aangepaste tewerkstelling creëren voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, investeren we hiervoor in innovatieve en duurzame partnerships. Daarbovenop leveren we maximale inspanningen om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. 
Dit alles maakt deel uit van onze missie en visie”, aldus Koen Staelens.

 “We zijn uiteraard trots dat we als maatwerkbedrijf tussen veel andere grote bedrijven de erkenning krijgen.
Dit typeert nog eens temeer ons DNA."

De 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals, of SDG’s) formeel aangenomen door de VN nemen wij ter harte in het belang van ons milieu en onze samenleving.

UNITAR-certificaat Mariasteen


Benieuwd naar enkele van onze realisaties?

  • We schaften single-use plasticflessen af en gaven onze werknemers een duurzame drinkfles.
  • Binnen onze houtafdeling stapten we mee in een project AB Refugiés waardoor we fungeren als werkvloer voor opleiding van vluchtelingen.
  • Onze bedrijfssite kent tal van groenzones en bermen. We kozen er bewust voor om de bermen te onderhouden door schapen wat ecologisch en veiliger is.
  • Medewerkers die dit wensen kunnen elektrische fietsen in bruikleen krijgen.
  • Vacatures beantwoorden voortaan aan genderneutraal taalgebruik.
  • We hebben extra ingezet op ergonomie. Voor de houtafdeling betreft dit een manipulator aan een werkpost waar tuinpoorten en grote kisten gemaakt worden, in de metaalafdeling een multi-inzetbaar tilsysteem voor zware componenten en buizen uit metaal.
  • Er loopt een gezondheidsprogramma voor werknemers, dit zowel voor begeleiding rookstop, mentaal welbevinden, gezonde voeding als extra bewegen.
  • We stimuleren ecologisch en veilig rijgedrag via track & trace van ons wagenpark en schakelen ook geleidelijk over naar een groener wagenpark.

“Door actief in te zetten op de toekomst en jaarlijkse targets voorop te stellen, creëren we een gezonde dynamiek binnen ons team en afdelingen. Het vraagt van iedereen extra inzet, maar de spirit zit goed en we kunnen de meerwaarde voor milieu en maatschappij meten wat extra motiveert. Een aanrader voor veel bedrijven om hierop in te zetten!” 
Marc Melis, eindverantwoordelijke Kwaliteit – Preventie – Veiligheid