U bent hier

U bent hier

Mariasteen behaalt opnieuw het Voka charter Duurzaam Ondernemen

Mariasteen behaalt opnieuw het Voka charter Duurzaam Ondernemen. Enkele van de thema's die we afgelopen werkjaar 2019-2020 behandelden kaderden vooral binnen duurzame mobiliteit woon-werkverkeer, ecologisch verantwoord bermbeheer van de bedrijfssite via schapen, gevaarlijke stoffen vervangen door duurzaam verantwoorde producten en inzet op de "korte keten" binnen onze horecadiensten, naast diverse andere acties.

Het blijft een jaarlijkse drijfveer voor onze organisatie ons hiervoor te engageren en mee onze schouders te zetten onder de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde Naties.

Dank aan alle medewerkers die hier jaarlijks hun steentje toe bijdragen!