U bent hier

U bent hier

Primeur: nieuwe groeicurves voor Vlaamse kinderen met Cerebrale Parese

Wie kent ze niet? De groeicurves van Kind & Gezin. Voor vele ouders zorgen ze af en toe voor een kleine portie stress. Maar wat als je een kind hebt met Cerebrale Parese*? In dat geval zijn de curves niet bruikbaar.

Dit probleem vormde de aanleiding voor een interdisciplinair onderzoek, aangestuurd vanuit de cel Onderzoek & Innovatie van Dienstencentrum GID(t)S. De nieuw ontwikkelde groeicurven werden voorgesteld op donderdag 9 november 2017 tijdens het Onderzoeksymposium: Wetenschappelijk onderbouwde zorg voor kinderen en jongeren met Cerebrale Parese.

Klik hier om de presentaties en alle foto's te bekijken.


sprekers, medewerkers symposium cerebrale parese

Verschillende onderzoekers en sprekers werkten mee aan dit interuniversitair symposium.
Van links naar rechts: Prof. Dr. Elegast Monbaliu, Dr. Koen Huysentruyt, Prof. Dr. Jean De Schepper, Prof. Dr. Els Ortibus, Prof. Dr. Mathieu Roelants, Dr. Charlotte Vanwesemael, Dra. Lisa Dieleman, Dr. Fien Geeraert, Prof. Dr. Sarah De Pauw, Dr. Heidelinde Allemon, Prof. Dr. Peter Prinzie, Dhr. Philip Vanneste.


Klassieke groeicurves werken niet

Lengte en gewicht zijn een goede indicatie van de algemene gezondheid. De klassieke groeicurven werken echter niet bij kinderen met Cerebrale Parese, omwille van hun spasticiteit en de verkortingen van de spieren.


Onderbeen beste groei-indicator

Dokter Fien Geeraert, verbonden aan Dominiek Savio, wijdde in 2013 haar MANAMA-masterproef aan het zoeken naar een goede manier om de groei van kinderen met CP te meten. Zij kwam tot de vaststelling dat het meten van de kniehoogte ‘van voet tot knie’ wel een accurate meetmethode is, die een goed alternatief biedt voor de totale lengte. Dit laat toe om de groei (en het gewicht) systematisch en betrouwbaar op te volgen.


Dienstencentrum GID(t)S start interdisciplinair onderzoek

De bevindingen van Dr. Geeraert vormden de basis voor verder onderzoek vanuit Dominiek Savio en de cel Onderzoek & Innovatie van Dienstencentrum GID(t)S, in samenwerking met drie universitaire ziekenhuizen en een aantal kennisinstellingen. Van 2014 tot 2016 werden zo’n 350 kinderen met CP tussen 2,5 en 20 jaar over heel Vlaanderen opgevolgd. Elke 6 maanden bepaalden onderzoekers de kniehoogte, het gewicht en de botdichtheid van de kinderen en adolescenten.  Maar liefst 10 instellingen verspreid over heel Vlaanderen deden mee.


Nieuw: Vlaamse groeicurves voor kinderen en jongeren met CP

Op basis van de meetresultaten stelden Dr. Geeraert, Dr. Allemon van KU Leuven en collega-onderzoekers (Prof. Dr. De Schepper | UZ Gent en UZ Brussel, Prof. Dr. Ortibus | KU / UZ Leuven, Prof. Dr. Roelants | VUB en KU Leuven, Prof Dr. Peter Prinzie |Dienstencentrum GID(t)S en Erasmus Universiteit Rotterdam) specifieke Vlaamse referentiecurves op voor de kniehoogte van kinderen met een cerebrale parese.

Dankzij die curves kan een verstoorde groei en een verhoogd risico op botbreuken sneller gedetecteerd worden en kunnen tijdig de nodige maatregelen genomen worden. Door het voorkomen van botbreuken wordt bovendien de sociale participatie van de kinderen met CP bevorderd (minder ziekenhuisopnames, minder afwezigheid op school, …)


Onderzoeksymposium: Wetenschappelijk onderbouwde zorg voor kinderen en jongeren met CP

De brug die de voorbije jaren is gebouwd tussen de zorgsector en de academische instellingen kwam des te meer tot uiting op dit interdisciplinair symposium. Het was een avond waar de resultaten van heel uiteenlopende onderzoekslijnen rond CP worden gepresenteerd. Een unieke kans voor al wie werkt met kinderen met CP – van dokter-specialisten, wetenschappers tot therapeuten.

Kers op de taart was de afsluit van de presentaties: het uitdelen van de kniehoogtemeters aan alle zorginstellingen die aan het onderzoek hebben meegewerkt. Zo kunnen zij verder de metingen uitvoeren en hun cliënten helpen.


Els Ortibus, Fien Geeraert en Peter Prinzie

Prof. Dr. Els Ortibus, Dr. Fien Geeraert en Prof. Dr. Peter Prinzie stellen de kniehoogtemeters voor.


Wat is Cerebrale Parese?
Cerebrale Parese of Cerebral Palsy (kortweg CP) is een motorische stoornis ten gevolge van een hersenletsel dat de baby tijdens de zwangerschap, tijdens de bevalling of in de eerste levensjaren heeft opgelopen. Hierdoor ontstaat spasticiteit en een slechte houding, wat leidt tot beperkingen in dagelijkse activiteiten. 
Cerebrale Parese is de meest voorkomende oorzaak van een fysieke beperking bij kinderen in Vlaanderen en komt ongeveer bij één op 1000 pasgeborenen voor, zowel bij jongens als meisjes.

Welke problemen ondervinden mensen met CP?
De gevolgen van CP zijn divers en ingrijpend voor de persoon en zijn omgeving: groei- en voedingsstoornissen, gedragsstoornissen, slaapstoornissen, epilepsie, problemen met praten, geheugenproblemen, gezicht- en gehoorproblemen, …


Het onderzoek van Dr. Fien Geeraert kreeg steun vanuit het fonds Research & Innovation.