U bent hier

U bent hier

Update preventieve maatregelen tegen het coronavirus (05.06.2020)

Dominiek Savio, Mariasteen en Molendries nemen diverse preventieve maatregelen om de gezondheid van de leerlingen, cliënten en werknemers zo goed mogelijk te beschermen. Onze preventiediensten en directies volgen de richtlijnen van de overheidsinstanties op de voet. Afspraken worden telkens geüpdatet, waar nodig.

Volgende maatregelen zijn van kracht: 


Horeca en winkels

  Open

  Open vanaf 8 juni

  Open vanaf 10 juni

  Open vanaf 21 juni

  Tot nader order gesloten

  • Feest- en congrescentrum De Oude Melkerij
  • Beleefwinkel hARTwerk


  Faciliteiten

  Tot nader order gesloten

  • Zwembad Dominiek Savio
  • Speel-O-Theek De Dobbelsteen
  • Bezoekerscentrum Gidts
  • Kinderboerderij Hoeve Ter Kerst

  Terug open (onder strikte voorwaarden)

  • Sportterreinen
  • Visvijver


  Mariasteen productie

  • Open


  Kinderopvang 't Stationnetje

  • Open


   Dominiek Savio Basisonderwijs, Secundair Onderwijs, MFC en thuisbegeleiding

    Basisonderwijs

    • Vanaf 18 mei: lessen voor leerlingen uit de bijtjes-, eendjes- en vlinderklas lessen op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagvoormiddag.
    • Vanaf 2 juni: voor de kanarie-, dolfijnen-, pauwen-, koala-, zwaluw-, reiger- en libelklas bijkomende gerichte opvang in klasverband op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagvoormiddag.

    Secundair Onderwijs

    • Vanaf 18 mei: lessen voor jongeren OV4 van het 6e jaar TSO of BSO en het 7e jaar BSO en dit 2 dagen per week.
    • Vanaf 18 mei: uitbreiding opvang via 2 dagen gerichte opvang in klasverband.

    Dagopvang in Gits

    • Onze scholen organiseren dagopvang in samenwerking met het MFC.
    • Dit is noodopvang tijdens de schooluren voor een beperkte doelgroep.
     Als een kind of jongere kan thuisblijven, geniet dat de voorkeur.

    Verblijf

    • In noodgevallen is er gezinsvervangende opvang.
     Het kind of de jongere blijft dan permanent in Dominiek Savio voor de gevraagde periode.
     Bezoek maken we mogelijk via onze babbelbus.

    Thuis

    • Voor de kinderen en jongeren die thuisblijven, bieden wij alternatieve manieren aan om de leerinhoud over te brengen. Ook onze medewerkers vanuit MFC nemen verder contact op.
    • Ondersteuning van leerlingen door onze ondersteuningsteams gebeurt tijdelijk via onlinetools. 
    • ’t Spoor begeleidt de gezinnen verder online. 


    Dominiek Savio Zorg & Ondersteuning voor volwassenen

    • Bezoek aan bewoners maken we mogelijk via een babbelbus.
    • Basiswerking in Gits en Rumbeke blijft doorgaan. 
    • Alle extra activiteiten zijn afgelast.
    • Basiswerking van PASVU blijft doorgaan.
    • ’t Spoor begeleidt hun cliënten verder online. 


    Medewerkers algemeen

    • Alle maatregelen omtrent hygiëne worden strikt gevolgd.
    • Alle externe bezoeken, opleidingen, … zijn opgeschort.
    • Vergaderen wordt tot het minimum herleid en waar mogelijk, wordt gezocht naar alternatieven (e-mail, skype, telefoon, …)