U bent hier

U bent hier

Vzw VOC Opstap en Dominiek Savio bundelen de krachten

Op woensdag 10 mei kwa­men enkele bewoners van Domi­niek Savio samen om een spelle­tje darts te spelen. Het initiatief kwam van Dominiek Savio in samenwerking met VOC Opstap.

Vzw VOC Opstap helpt mensen met een ondersteuningsnood in hun vrije tijd. “Onze doelgroep zijn mensen met een kwetsbaarheid, zoals mensen die leven in armoede, met psychische proble­men of met een beperking.
Die laatste doelgroep willen we berei­ken door in Dominiek Savio een dartsclub op te richten”, opent Jan Degryse van de vzw. “Onze vzw heeft een ontmoe­tingsruimte in Roeselare en Tielt, waar mensen terecht kunnen om elkaar letterlijk te ontmoeten.
Bo­vendien worden er regelmatig ac­tiviteiten georganiseerd, waar on­ze dartsclub een mooi voorbeeld van is”, klinkt het.

“Verschillende bewoners van Dominiek Savio nemen geregeld deel aan onze ac­tiviteiten en we merken dat som­migen het erg leuk vinden om buiten de voorziening te komen.
Voor anderen is het dan weer een drempel. Vandaar het idee om binnen de muren van Dominiek Savio ook een dartsclub op te richten.

Dankzij Hans, Daniël en Jan konden mensen uit Dominiek Savio voor het eerst mikken op een dartsblok”, klinkt het. “Tijdens die eerste editie kwamen al vijf bewoners langs, maar we hopen uiteraard dat dit evene­ment nog verder kan uitgroeien en dat steeds meer mensen de weg vinden naar de dartsclub.” (EVG)

Artikel: De Weekbode

Darts Dominiek Savio