U bent hier

U bent hier

Knotfactory

Knotfactory is een project opgezet door het kunstencentrum Timelab. Timelab doet al jaren onderzoek naar de invasieve exoot, Japanse Duizendknoop. De plant heeft in Vlaanderen geen natuurlijke vijand, waardoor hij heel moeilijk uit te roeien is. Timelab maakt plaatmateriaal van de plant en onderzoekt nu met steun van Vlaio in hoeverre er een business model opgezet kan worden met producten (platen of andere) op basis van Japanse Duizendknoop. Het project wil de bio-economie koppelen aan de sociale economie om zo met onzekere grondstoffen circulaire en duurzame producten op de markt te brengen. Zowel Mariasteen als de dagbesteding van Dominiek Savio lopen samen met Timelab een co-creatietraject om de kansen die de invasieve exoot biedt te exploreren.

    circulaire economie Groep Gidts - knotfactory       circulaire economie Groep Gidts - knotfactory