U bent hier

U bent hier

Geïntegreerd onderwijs / Inclusief onderwijs

GON staat voor geïntegreerd onderwijs en is een samenwerking tussen het gewoon en het buitengewoon onderwijs. Leerlingen met een beperking en/of leerproblemen volgen het gewone leerplan in een school voor gewoon onderwijs, maar met hulp vanuit een school voor buitengewoon onderwijs.
Ons schoolteam biedt een leerling-gerichte, schoolgericht en gezinsgerichte ondersteuning in het kleuter en lager onderwijs.

Het ION-project type 4 biedt een antwoord op de vraag van leerlingen met een neuro-motorische beperking voor wie GON ontoereikend is en voor wie bijkomende ondersteuning noodzakelijk is.

We brengen daarom de nodige ondersteuning van Dominiek Savio Instituut in het gewoon onderwijs, zodat buitengewoon onderwijs geen gedwongen keuze wordt.

Klik HIER voor meer info.