U bent hier

U bent hier

B-WISE

Lisa Messely
Stafmedewerker Onderzoek & Innovatie
+32 496 528 248lisa [dot] messely [at] gidts [dot] be

Peter Prinzie
Academisch coördinator

Het Erasmus+ project B-WISE wil een Europese strategie ontwikkelen die inspeelt op de competentiebehoeftes van WISEs (Work Integration Social Enterprises). WISEs vallen in Vlaanderen onder de sociale economie, en omvatten onder meer de maatwerkbedrijven en organisaties die actief zijn in de lokale diensteneconomie. Het B-WISE project focust in de eerste plaats op de digitale competentiebehoeftes van WISEs, zowel bij doelgroepwerknemers, begeleiders als het management.

WISEs?

Work Integration Social Enterprises zijn ondernemingen die werken aan de sociale en professionele integratie van werknemers met ondersteuningsnoden. WISEs vormen een cruciale schakel in het economisch systeem en hebben een sterke pedagogische dimensie. Werknemers met nood aan ondersteuning behoren tot heel diverse groepen: langdurig werklozen, mensen met een handicap, ouderen, migranten, NEETS (Not in Education, Employment or Training – personen die geen opleiding, onderwijs of vorming volgen en niet aan het werk zijn) en andere groepen die risico lopen om uitgesloten te worden van de arbeidsmarkt

Uitdagingen en trends in de sector

De publicatie ‘Trends and Challenges for WISEs in Europe – Current situation of skills gaps, especially in the digital area’ wil bijdragen aan de ontwikkeling van een strategische aanpak (‘blueprint’) die de samenwerking in de sector van de WISEs moet stimuleren. Het rapport brengt de Europese WISE-sector in kaart en benadrukt de uitdagingen waarmee WISEs geconfronteerd worden bij het begeleiden van medewerkers met ondersteuningsbehoeften.

De publicatie is gebaseerd op rapporten van de 27 EU-lidstaten en interviews en enquêtes afgenomen in de 13 partnerlanden van het project (België, Bulgarije, Frankrijk, Griekenland, Italië, Kroatië, Litouwen, Nederland, Oostenrijk, Polen, Roemenië, Slovenië en Spanje). Het rapport werd geschreven door EURICSE, met de steun van alle projectpartners. Groep Gidts en partner Lichtwerk stonden in voor de uitwerking van hoofdstuk 7, ‘Technology and digital skills gaps in WISEs’.

Next steps

Het rapport vormt de basis voor de verdere realisatie van het project B-WISE. De projectpartners focussen momenteel op de competenties die in de toekomst cruciaal zullen zijn voor medewerkers van WISEs. Vanuit die analyse wordt voor elk van de 3 groepen medewerkers (managers, begeleiders en werknemers met ondersteuningsbehoeften) een curriculum opgesteld. Die curricula moeten uiteindelijk leiden tot de ontwikkeling van leermiddelen en een strategie voor de hele sector met betrekking tot het verwerven van (digitale) vaardigheden.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u de website van het project raadplegen: www.bwiseproject.eu.

Het rapport ‘Trends and Challenges for WISEs in Europe – Current situation of skills gaps, especially in the digital area’ en andere publicaties kunt u downloaden via de resultatenpagina.Heb je een vraag of zelf een idee rond een project?