U bent hier

U bent hier

Light Guide Systems - interactieve projectie van instructies

Lisa Messely
Stafmedewerker Onderzoek & Innovatie
+32 496 528 248lisa [dot] messely [at] gidts [dot] be

Peter Prinzie
Academisch coördinator

Light Guide Systems in Mariasteen

Mariasteen

Technologie ondersteunt het productieproces binnen het maatwerkbedrijf Mariasteen.
Het computersysteem helpt de werknemers om op hun eigen tempo iets aan te leren en uit te voeren. 


COSMO

Cosmo

Cosmo is een onderzoeksproject waarbij bedrijven uit de maakindustrie, onderzoeksgroepen en secundaire scholen betrokken zijn. Het onderzoeksproject wil het leerpotentieel van Virtual Reality (VR) en van Augmented Reality (AR) in kaart brengen, de huidige toepassingen personaliseren en de ontwikkeling van opleidingen automatiseren. Dit project richt zich tot de productiesector en tot technisch- bijzonder en beroepsonderwijs in secundaire scholen. Naast de deelnemende bedrijven worden vier secundaire scholen ingezet om de toepassingen in de specifieke context te bestuderen.

Voor Groep Gidts betekent dit dat het secundair onderwijs van Dominiek Savio en Mariasteen verder experimenteren met Light Guide Systems (AR). Deze software begeleidt aan de hand van licht, tekst, geluid, beeld en filmpjes de gebruiker. Mariasteen wil binnen COSMO vooral kijken hoe de instructies van LGS zich kunnen aanpassen aan de werknemer. Dominiek Savio zet vooral in op kwaliteitscontrole bij het gebruik van LGS in de klas.

CODAR

CODAR

Jongeren met beperkingen mogen niet achterblijven in het ontwikkelen van digitale vaardigheden, maar ervaren extra drempels door hun motorische en/of cognitieve beperkingen. Ook zijn de standaardoplossingen niet aangepast aan deze doelgroep.

CODAR (Cognitieve Ondersteuning Door Augmented Reality) wou jongeren leren (samen)werken met een uniek interactief programmeerbaar en individueel aanpasbaar projectiesysteem in verschillende contexten (schoolcontext, werkplekleren, stages, dagbesteding en sociale economie). Hiervoor werkten de Research & Development-dienst van Mariasteen en Dominiek Savio samen, georganiseerd door de Dienst Onderzoek & Innovatie van Groep Gidts.

Op 13 november 2018 organiseerden we een symposium met experts en een presentatie van de projectresultaten. 

Bekijk hier het filmpje. 

Lichtwerk

Lichtwerk

Lichtwerk is een samenwerking tussen eminoMariasteenMolendries en Groep Gidts. Als innovatieve partners met een hart voor mensen ligt de focus hierbij op werknemers uit kwetsbare groepen: mensen met een arbeidshandicap, anderstaligen, langdurig zieken, ouderen... 

Lichtwerk ondersteunt maatwerkbedrijven, de maakindustrie en vormingscentra bij de implementatie van slimme assistieve productietechnologie. 
Het partnerschap bundelt hun expertise en zorgt voor advies, infrastructuur én opleiding, en biedt oplossingen die toepasbaar zijn in alle sectoren en reguliere bedrijven, als permanente ondersteuning of als training. 


Meteen contact opnemen