U bent hier

U bent hier

Projecten studenten 2021-2022

Lisa Messely
Stafmedewerker Onderzoek & Innovatie
+32 496 528 248lisa [dot] messely [at] gidts [dot] be

Peter Prinzie
Academisch coördinator

In het schooljaar 2021-2022 werden 13 projecten uitgewerkt door studenten in samenwerking met Groep Gidts of in samenwerking met een van de deelorganisaties of partners van de groep (Dominiek Savio, Mariasteen of Lichtwerk). 

Boekenproject

Binnen dit eindwerk werd onderzocht of de circulaire economie en meer specifiek de markt van de tweedehandsboeken kansen biedt op tewerkstelling voor cliënten van het dagcentrum van Dominiek Savio of voor doelgroepmedewerkers van Mariasteen. Bekijk hier de poster!

Uittesten en evalueren Paro

Dankzij Villa iMagina kon binnen dit eindwerk de sociale robot Paro uitgetest worden bij enkele bewoners. Er werd in kaart gebracht of Paro het welbevinden en de sociale interactie van onze bewoners kan verhogen.

Uitwerken spel jongeren

Studenten namen het bestaande spel ‘Tobi’ onder de loep en ontwikkelden een nieuw spel dat actuele thema’s aansnijdt en de jongeren van opleidingsvorm 4 meeneemt op avontuur. Bekijk hier de poster!

Uurrooster nachtteam en MVT

Dit eindwerk zorgde ervoor dat de uurroosters van het nachtteam en van het MVT efficiënt in Orbis opgesteld kunnen worden.

Stoelgangpatroon bij mensen met een beperking

Obstipatie komt vaak voor bij mensen met een beperking. Dit eindwerk ontwikkelde een steekkaart en verbeterde de stoelgangskalender zodat er beter en sneller ingespeeld kan worden op obstipatie bij onze bewoners om zo de levenskwaliteit te verhogen. Bekijk hier de poster!

Managementdashboard KPI’s en boordtabellen productie

Binnen dit eindwerk werden boordtabellen voor productie en een managementdashboard met KPI’s opgezet. Dit verhoogt de efficiëntie van de productie van Mariasteen.

Sociale vaardigheden jongeren OV2

Bij de jongeren van OV2 werden dankzij dit eindwerk de sociale vaardigheden versterkt.

Lichaamsbesef

Dit eindwerk binnen de Banaba ‘Buitengewoon onderwijs’ stond stil bij het lichaamsbesef van leerlingen met een beperking.

Mobiele demonstrator met sensortechnologie

Voor Lichtwerk werd een mobiele demonstrator met sensortechnologie ontworpen die meekan naar beurzen en evenementen.

Digitale vaardigheden bij recent afgestudeerde ergotherapeuten

Dit eindwerk staat stil bij digitale gezondheidszorg en bracht in kaart in hoeverre recent afgestudeerde ergotherapeuten digitale vaardigheden bezitten.

Snoezelkar

Voor de leefgroepen van de Reke werd een snoezelkar ontworpen die de bewoners moet helpen ontprikkelen.

Spel op maat

Een groep studenten ontwierp een spel op maat van onze cliënten die heel beperkte motorische vaardigheden hebben en voor wie bewegen een uitdaging is. MakeyMakey werd geïntegreerd om het spel interactiever te maken.

Mondzorg

Dit eindwerk versterkt de kennis en vaardigheden met betrekking tot mondzorg bij de medewerkers van Dominiek Savio. Vooral bij personen met slikproblemen is tanden poetsen niet evident. Bekijk hier de poster. Bekijk hier de poster!