U bent hier

U bent hier

Hoe kunnen we de groei bij kinderen met CP het best opvolgen?

Lisa Messely
Stafmedewerker Onderzoek & Innovatie
+32 496 528 248lisa [dot] messely [at] gidts [dot] be

Peter Prinzie
Academisch coördinator

Spreker:
Dr. Fien Geeraert

Affiliatie:
Dominiek Savio

Download hier de presentatie

Abstract:
De laatste jaren is de aandacht voor geassocieerde gezondheidsproblemen bij kinderen met een Cerebrale Parese (CP) sterk toegenomen. Zo vertonen kinderen met CP veelal een verstoord groeipatroon en zijn ze kleiner en lichter dan hun gezonde leeftijdsgenoten. Ook hun spiermassa, vetmassa en botdichtheid zijn gewoonlijk lager.
Deze groeistoornissen, al dan niet gerelateerd aan ondervoeding, hebben een belangrijke impact op zowel de algemene gezondheid als op het welbevinden van kinderen met CP en hun families. Een tijdige opsporing en behandeling van groeistoornissen en ondervoeding is dan ook zeer belangrijk.

Bij kinderen met CP wordt deze opsporing echter belemmerd door de moeilijkheid om betrouwbare antropometrische metingen, vooral lengtemetingen, te bekomen. Oorzaken hiervan zijn onder andere onvermogen om rechtop te staan, aanwezige gewrichtscontracturen, het bestaan van scoliose, het optreden van onwillekeurige spierspasmen en een gebrekkige medewerking door cognitieve beperkingen. Lichaamssegment-metingen, zoals bijvoorbeeld onderbeenlengte, worden als een mogelijk alternatief voor het meten van de totale lengte of gestalte voorgesteld.
Ook het adequaat inschatten van de voedingstoestand bij kinderen met CP is moeilijk. Er is nog maar weinig onderzoek gedaan naar de waarde van eenvoudige antropometrische metingen, zoals armomtrek of huidplooidiktes, bij de inschatting van de voedingsstatus bij deze kinderen.

In deze presentatie wordt een antwoord geformuleerd op de onderzoeksvragen of lichaamssegment-metingen een betrouwbaar en valide alternatief kunnen zijn voor het meten van de totale lichaamslengte bij kinderen en jongeren met CP en of eenvoudige antropometrische parameters bij hen een klinische inschatting kunnen geven van de voedingstoestand. 

Dit onderzoek werd gerealiseerd met de steun van het fonds Research & Innovation.