U bent hier

U bent hier

Missie Dienstencentrum GID(t)S

Dienstencentrum GID(t)S gelooft in de mogelijkheden van personen met een beperking en creëert voor hen maximale kansen op een gelukkig en zinvol leven.

De operationele vzw’s binnen Dienstencentrum GID(t)S bieden hiertoe een veelzijdig en innovatief aanbod voornamelijk op het vlak van onderwijs, tewerkstelling, zorg en wonen.
Dit gebeurt vanuit een gezamenlijke basishouding: vanuit christelijke inspiratie permanent luisteren naar de vragen en de noden van de doelgroep.

De koepel-vzw Dienstencentrum GID(t)S heeft in dit geheel de opdracht het veelzijdige en sinds jaren opgebouwde aanbod van dienstverlening aan personen met een beperking binnen een werkbare structuur te bundelen en te coördineren. Ook wil ze de verdere uitbouw sturen, stimuleren en uitdragen naar de samenleving.
De doelstelling is meerwaarde te realiseren zowel op inhoudelijk, professioneel als materieel vlak, voortbouwend op de synergie die tussen de verschillende geledingen bestaat.
De koepel-vzw Dienstencentrum GID(t)S waakt er ook over dat iedereen de gezamenlijke basishouding trouw blijft.