U bent hier

U bent hier

Missie Groep Gidts

Groep Gidts gelooft in de mogelijkheden van personen met een beperking en creëert met en voor hen maximale kansen op een gelukkig en zinvol leven.

De operationele vzw’s binnen Groep Gidts bieden hiertoe een veelzijdig en innovatief aanbod voornamelijk op het vlak van onderwijs, tewerkstelling, zorg en wonen.
Dit gebeurt vanuit een gezamenlijke basishouding: vanuit christelijke inspiratie permanent luisteren naar de vragen en de noden van de doelgroep.

Groep Gidts heeft in dit geheel de opdracht het veelzijdige en sinds jaren opgebouwde aanbod van dienstverlening aan personen met een beperking binnen een werkbare structuur te bundelen en te coördineren. Ook wil ze de verdere uitbouw sturen, stimuleren en uitdragen naar de samenleving.

De doelstelling is meerwaarde te realiseren zowel op inhoudelijk, professioneel als materieel vlak, voortbouwend op de synergie die tussen de verschillende geledingen bestaat.
De groep waakt er ook over dat iedereen de gezamenlijke basishouding trouw blijft.

 

Als je wat je kunt, mag doen,...Als je wat je kunt
Mag doen
en er iets mee in beweging brengt
Wat zinvol is
Dan ga je in jezelf geloven
Meetellen in de groep
En je Gedragen voelen