U bent hier

U bent hier

Muurtekst Slagzin Groep Gidts

Werkgroep Groep Gidts
50 jaar Dominiek Savio - 2008


Als je wat je kunt

BEKWAAMHEID
Vertrouwen in eigen vaardigheden om een bepaald doel te bereiken.


mag doen

ZELFBESCHIKKING
Vaardigheid om zelfstandig keuzes te maken en het gevoel controle te hebben over de eigen situatie.


en er iets mee in beweging brengt

INVLOED
Het gevoel dat gemaakte keuzes je leven kunnen veranderen en dat je invloed hebt op de rol in de maatschappij.

wat zinvol is,

BETEKENIS
Wie je bent en wat je doet als zinvol ervaren, aansluitend bij de eigen opvattingen, waarden en keuzes.


dan ga je in jezelf geloven,

POSITIEF ZELFBEELD
Een positief zelfbeeld waarbij de handicap op een realistische manier wordt aanvaard en er ruimte is voor andere zaken.

meetellen in de groep

GERICHT OP DE GROEP
Het besef dat er altijd wel sprake is van onderlinge afhankelijkheid waarbij samenwerking met anderen nodig is.


en je gedragen voelen.

ZICH ONTDEKKEN
Het geloof koesteren dat je in je beperking gedragen wordt door Gods liefde.