U bent hier

U bent hier

Tot-leven-komende-boom

Tot-leven-komende-boom

2011 - Dagbesteding Dominiek Savio
in samenwerking met Yot vzw

Op ons domein staat een speciale boom.

Hij herinnert ons aan de kwetsbaarheid van het leven en tegelijkertijd aan de kansen die er altijd zijn.

"Plotseling gebeurt er iets traumatisch en onomkeerbaar in je leven. Een gebeurtenis, zo ingrijpend, dat de gevolgen niet te overzien zijn. Alles verandert, open deuren sluiten zich, wat was is niet meer."

Dit is een verhaal dat we binnen onze organisatie vaak horen van mensen die in hun leven met een breuk geconfronteerd worden. Voor die mensen die door een ongeval, een hersenletsel, een medische aandoening ... hun toekomstdromen volledig omvergegooid zien, zoeken we ook in onze organisatie naar nieuwe wegen die weer zin kunnen geven aan hun leven. We willen hen kansen geven om terug in "zachte grond te kunnen wortelen tot nieuwe groei, naar bewuster bloeien".

Dit proces is gesymboliseerd in een gekwetste boom, die bestaat uit verschillende stukken. Onze mensen - met een breuk in hun levensweg geconfronteerd - gaven uiting aan hun radeloosheid, hun zoekproces en tenslotte aan de nieuwe wegen die ze gevonden hebben.
Met de steun van begeleiders brachten zij de stukken samen, zodat groei weer mogelijk is.