U bent hier

U bent hier

Dagbesteding in Dominiek Savio Instituut

Dagbesteding is belangrijk omdat het structuur brengt in de tijd, een bron is van sociale contacten alsook van kansen tot zelfontplooiing. Dominiek Savio Instituut ondersteunt mensen met een beperking om zich op een betekenisvolle wijze te ontplooien via dagbesteding  en zich in te zetten in de maatschappij.

Het aanbod is vraaggestuurd. Dit wil zeggen dat er per persoon wordt nagegaan hoe zijn vraag kan worden gerealiseerd. Dit kan zijn:

  • vrijwilligerswerk of niet-loonvormende arbeid in het normale werkcircuit
  • een individueel weekprogramma binnen het dagcentrum
  • deelname aan groepsactiviteiten binnen het dagcentrum en binnen de atelierwerking
  • of een combinatie ervan.

De volwassene kan kiezen om voltijds of slechts enkele dagen per week beroep te doen op de dagbesteding.

Meteen contact opnemen