Mail disclaimer

Deze boodschap, met inbegrip van iedere bijlage, is alleen bestemd voor de geadresseerde. Ze kan vertrouwelijke en beschermde informatie bevatten, informatie waar auteursrechten op gelden.

Indien u niet de bestemmeling of zijn geautoriseerde ontvanger bent, wordt u hierbij verwittigd dat het bekendmaken, kopiëren, verdelen of elke andere actie in verband met dit bericht verboden is. Indien u deze boodschap ten onrechte ontvangt, gelieve deze te vernietigen en de afzender onmiddellijk per e-mail op de hoogte te brengen.

Alle visies of meningen uitgedrukt in deze boodschap zijn deze van de auteur en worden niet noodzakelijk ondersteund door de organisatie van waaruit dit bericht verstuurd wordt. Bovendien doen wij alles om een veilig en virusvrij verkeer te verzekeren, maar dit kan niet beletten dat de e-mail onderschept, beschadigd, opgehouden of besmet wordt.