Digitale Stappenplannen

Het secundair onderwijs van Dominiek Savio merkt dat leerlingen met een neuromotorische problematiek, in regulier en buitengewoon onderwijs, moeite hebben met het plannen van opdrachten.
Stappenplannen kunnen hierbij helpen. Stappenplannen op papier zijn echter stigmatiserend en niet altijd efficiënt.
Met middelen van Veranderwijs.nu (beheerd door de Koning Boudewijnstichting) gingen enkele ondersteuners op zoek naar een eenvoudige digitale applicatie die een duurzaam en zelfstandig leertraject mogelijk maakt. Uiteindelijk koos Dominiek Savio voor een samenwerking met Manual.to. Dankzij dit partnership kunnen ondersteuners en leerkrachten gedifferentieerder te werk gaan!