ESF Includit

Binnen een ESF project (middelen vanuit het Europese Sociale Fonds) wil Vives hogeschool onderzoeken hoe zorgorganisaties en IT-profielen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam verbonden kunnen worden.
Kunnen mensen met een functiebeperking, langdurig zieken etc. met IT-skills ingezet worden om de noden van de zorgsector in te vullen?

Groep Gidts zetelt als praktijkorganisatie in de stuurgroep van dit project, wat wil zeggen dat wij aangeven waar we als zorgorganisatie noden ervaren op vlak van IT die niet ingevuld raken. Dit is ‘innovatie door exploratie’: er is dus ruimte om te experimenteren en om verschillende pistes te verkennen.