ICT for ASD

Vanuit het Fonds ‘ICT Community for ASD’ kreeg Mariasteen steun om een draaiboek op te stellen dat handvaten moet aanreiken om mensen met ASS te ondersteunen bij thuiswerk. In de ondersteunende diensten (boekhouding, IT…) van Mariasteen worden verschillende personen met ASS tewerkgesteld. Er is reeds heel wat expertise wat betreft de tewerkstelling van deze doelgroep, maar thuiswerk bleek niet eenvoudig te organiseren. Zelfstandig werken en keuzes maken zorgt voor stress. Via dit project onderzochten we hoe we personen met ASS kunnen ondersteunen zodat ze thuis aan de slag kunnen, wanneer ze dit willen of wanneer er geen alternatief is.
 
De resultaten van het onderzoek werden vervat in een infographic (zie QR-code).


Het fonds ‘ICT Community for ASD’ werd opgericht in 2012 door Passwerk, in de schoot van de Koning Boudewijnstichting.