Non-take-up sociale rechten

De sociale dienst van het maatwerkbedrijf Mariasteen wil de non-take-up van sociale rechten bij hun doelgroepwerknemers tegengaan. Er loopt een project dat een digitale applicatie zal ontwikkelen zodat sociale rechten vlot bevraagd kunnen worden. De tool moet bovendien aangeven waar iemand nog recht op heeft en hoe deze persoon dit recht kan bekomen. Verder zal Mariasteen samenwerkingsverbanden aangaan met de bevoegde instanties om doelgroepwerknemers vlot door te kunnen verwijzen.