Persoonsgerichte zorg

Enkele leefgroepen van de volwassenwerking van Dominiek Savio lopen een traject in samenwerking met sTimul, het zorgethisch lab van Hogeschool Vives. Tijdens dit traject wordt er in verschillende intervisiemomenten stilgestaan bij wat persoonsgerichte zorg is en hoe je kan omgaan met ethische vraagstukken. Dit traject moet begeleiders de juiste taal en handvaten aanreiken om in te spelen op ethisch complexe situaties en om met dilemma’s om te gaan.
Dit traject is mogelijk dankzij subsidies binnen het Interreg project ‘Smart Services Bridge’ dat een brug wil slaan tussen ondernemingen en hogescholen.