Taalboost

Het project ‘Taalboost’ wil een oplossing vinden voor bedrijven die kampen met taalbarrières op de werkvloer. Deze ontstaan door diverse taalachtergronden, taalachterstand of andere taalproblemen. In dit project bundelen emino en Lichtwerk hun expertise. Centraal in het project staat de ’technology-first-aanpak’, om oplossingen op maat te zoeken voor de volledige werkvloer. De houtafdeling van Mariasteen is één van de werkvloeren waar innovatieve technologieën zullen worden uitgetest. De dienst onderzoek en innovatie volgt dit project mee op vanuit de stuurgroep.