Hotel Middelpunt

Het maatwerkbedrijf Mariasteen creëert tewerkstellingskansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hotel Middelpunt zet sinds 2013 in op de tewerkstelling van kansengroepen én wil een inclusieve vakantie bieden aan de kust voor mensen met en zonder beperking. Om het hotel toegankelijker te maken passen we de infrastructuur aan en zetten we in op ‘geleidingslijnen’, zodat ook mensen met een visuele beperking zelfstandiger bij ons op vakantie kunnen én bij ons tewerkgesteld kunnen worden.