Groep Gidts zet in al haar domeinen (zorg, onderwijs en werk) reeds jarenlang in op innovatie. In de zoektocht naar antwoorden staat samenwerking centraal. We willen partner zijn van hogescholen en universiteiten. Het vormen van netwerken versterkt onze werking. Bovendien geven we studenten de kans om te werken rond onderzoeksvragen die een duidelijke link hebben met het werkveld.

De dienst Onderzoek & Innovatie van Groep Gidts coördineert de samenwerking met diverse hogescholen, universiteiten en onderzoeksinstellingen binnen en buiten Vlaanderen.

Projecten studenten 2022-2023

Studenten vanuit heel diverse opleidingen werkten samen met Dominiek Savio, Mariasteen en Groep Gidts aan boeiende projecten. 
Bekijk hier de posters van deze projecten!

Projecten studenten 2021-2022

In het schooljaar 2021-2022 werden 13 projecten uitgewerkt door studenten in samenwerking met Groep Gidts of in samenwerking met een van de deelorganisaties of partners van de groep (Dominiek Savio, Mariasteen of Lichtwerk).

Boekenproject
Binnen dit eindwerk werd onderzocht of de circulaire economie en meer specifiek de markt van de tweedehandsboeken kansen biedt op tewerkstelling voor cliënten van het dagcentrum van Dominiek Savio of voor doelgroepmedewerkers van Mariasteen. Bekijk hier de poster!

Uittesten en evalueren Paro
Dankzij Villa iMagina kon binnen dit eindwerk de sociale robot Paro uitgetest worden bij enkele bewoners. Er werd in kaart gebracht of Paro het welbevinden en de sociale interactie van onze bewoners kan verhogen.

Uitwerken spel jongeren
Studenten namen het bestaande spel ‘Tobi’ onder de loep en ontwikkelden een nieuw spel dat actuele thema’s aansnijdt en de jongeren van opleidingsvorm 4 meeneemt op avontuur. Bekijk hier de poster!

Uurrooster nachtteam en MVT
Dit eindwerk zorgde ervoor dat de uurroosters van het nachtteam en van het MVT efficiënt in Orbis opgesteld kunnen worden.

Stoelgangpatroon bij mensen met een beperking
Obstipatie komt vaak voor bij mensen met een beperking. Dit eindwerk ontwikkelde een steekkaart en verbeterde de stoelgangskalender zodat er beter en sneller ingespeeld kan worden op obstipatie bij onze bewoners om zo de levenskwaliteit te verhogen. Bekijk hier de poster!

Managementdashboard KPI’s en boordtabellen productie
Binnen dit eindwerk werden boordtabellen voor productie en een managementdashboard met KPI’s opgezet. Dit verhoogt de efficiëntie van de productie van Mariasteen.


Sociale vaardigheden jongeren OV2
Bij de jongeren van OV2 werden dankzij dit eindwerk de sociale vaardigheden versterkt.

Lichaamsbesef
Dit eindwerk binnen de Banaba ‘Buitengewoon onderwijs’ stond stil bij het lichaamsbesef van leerlingen met een beperking.

Mobiele demonstrator met sensortechnologie
Voor Lichtwerk werd een mobiele demonstrator met sensortechnologie ontworpen die meekan naar beurzen en evenementen.

Digitale vaardigheden bij recent afgestudeerde ergotherapeuten
Dit eindwerk staat stil bij digitale gezondheidszorg en bracht in kaart in hoeverre recent afgestudeerde ergotherapeuten digitale vaardigheden bezitten.

Snoezelkar
Voor de leefgroepen van de Reke werd een snoezelkar ontworpen die de bewoners moet helpen ontprikkelen.

Spel op maat
Een groep studenten ontwierp een spel op maat van onze cliënten die heel beperkte motorische vaardigheden hebben en voor wie bewegen een uitdaging is. MakeyMakey werd geïntegreerd om het spel interactiever te maken.

Mondzorg
Dit eindwerk versterkt de kennis en vaardigheden met betrekking tot mondzorg bij de medewerkers van Dominiek Savio. Vooral bij personen met slikproblemen is tanden poetsen niet evident. Bekijk hier de poster. Bekijk hier de poster!

Projecten studenten 2020-2021

In het schooljaar 2020-2021 werden de eindwerken van de studenten die samenwerkten met Groep Gidts opnieuw voorgesteld aan de hand van posters. Ook de posters van 2019-2020 werden meegenomen in de presentatie, aangezien deze door Covid-19 nog niet tentoongesteld werden.
Bekijk hier alle posters!

Projecten studenten 2019-2020

In het schooljaar 2019-2020 werden opnieuw verschillende eindwerken uitgevoerd in samenwerking met Groep Gidts (Mariasteen, Dominiek Savio en Lichtwerk).

Energietechnologie: solderen met een cobot
In samenwerking met Mariasteen werd in het kader van energietechnologie een eindwerk gemaakt omtrent solderen met een cobot. 

In Dominiek Savio werd de SEO (schaal voor emotionele ontwikkeling) afgenomen bij enkele bewoners, aan de hand daarvan maakte een student orthopedagogie een spel.

Inclusief denken en werken binnen de L.O. lessen
In samenwerking met het Secundair Onderwijs van Dominiek Savio kwam er een eindwerk tot stand omtrent inclusief denken en werken binnen de lessen Lichamelijke Opvoeding

Ontwikkeling van een communicatieprofiel
In samenwerking met het Secundair Onderwijs van Dominiek Savio werkten enkele studenten logopedie aan een communicatieprofiel.

E-learning bij verpleegkundigen
Een studente verpleegkunde werkte rond e-learning bij onze verpleegkundige diensten. 

Do it yourself Assistive Technology/VR in therapie
Voor de dagbesteding werden twee eindwerken gemaakt door studenten therapie: 
enerzijds bracht een studente in kaart wat de therapeutische effecten van VR zijn
anderzijds werkte een studente een eindwerk rond DIY assistive technology uit. 
Download hier de poster

Lichamelijkheid bij mensen met een (neuro-)motorische beperking
Studenten Pedagogie van de KU Leuven onderzochten wat goed lichamelijk handelen is in de relatie tussen cliënt en begeleider. 
Download hier de poster en de presentatie

Acceptance Assistive Technology
In samenwerking met Lichtwerk maakte een studente geneeskunde een eindwerk rond de aanvaarding van assistieve technologie bij werknemers (studie uitgevoerd met betrekking tot LGS).

Projecten studenten 2016-2017

In het academiejaar 2016-2017 werkten 18 laatstejaarsstudenten aan 12 afstudeerwerken in Groep Gidts. De studenten presenteerden hun realisaties voor het eerst op de “Roadshow afstudeerwerken studenten 2016-2017”. Op verschillende locaties binnen de organisatie informeren we medewerkers over de projecten.
Benieuwd naar de afstudeerprojecten?