Onderzoek & Innovatie

De wereld rondom ons verandert voortdurend, en ook mensen staan niet stil. Om het juiste antwoord te kunnen blijven bieden voor mensen met een beperking, zetten we daarom sterk in op onderzoek en innovatie. Zo kunnen we niet alleen meegroeien met veranderende vragen en noden, maar deze ook vóór zijn.
 
We onderzoeken en innoveren samen met onze doelgroep en onze medewerkers, en met externe partners. Interesse om te experimenteren of te cocreëren met Groep Gidts? Contacteer onze coördinator Onderzoek & Innovatie.

Onderzoek & innovatie

Wij creëren kansen met en voor mensen met een beperking. Op elke vraag willen we een gepast antwoord bieden. In de zoektocht naar dat antwoord staat samenwerking centraal, zowel intern als met externe partners.

Wat externe partners betreft, coördineert onze dienst Onderzoek & Innovatie de samenwerking met diverse hogescholen, universiteiten, onderzoeksinstellingen en kenniscentra in binnen- en buitenland. We geloven ook sterk in de kracht van cocreatie tussen social profit, profit en de onderzoekswereld.

Onze focus en expertise ligt in de domeinen:

  • Mensen met cerebrale parese

  • Mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

  • Mensen met een developmental coordination disorder (DCD)

  • Technologie naast de persoon met een beperking

Hieronder vind je een greep uit onze lopende projecten.

Projecten

Heb je een vraag of zelf een idee rond een project?