Research & Innovation

Het Fonds Research & Innovation is een initiatief van Groep Gidts en Dominiek Savio.

Met het fonds steunen we wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling en implementatie van innoverende technologieën in onderwijs, zorg en werk voor mensen met een beperking.

Het Fonds Research

Het Fonds Research & Innovation is een initiatief van Groep Gidts en Dominiek Savio.

Met het fonds steunen we wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling en implementatie van innoverende technologieën in onderwijs, zorg en werk voor mensen met een beperking.

Fonds
Research
&
Innovation

Voorbeelden van realisaties

Groep Gidts heeft in dit geheel de opdracht het veelzijdige en sinds jaren opgebouwde aanbod van dienstverlening aan personen met een beperking binnen een werkbare structuur te bundelen en te coördineren. Ook wil ze de verdere uitbouw sturen, stimuleren en uitdragen naar de samenleving.

De doelstelling is meerwaarde te realiseren zowel op inhoudelijk, professioneel als materieel vlak, voortbouwend op de synergie die tussen de verschillende geledingen bestaat. De groep waakt er ook over dat iedereen de gezamenlijke basishouding trouw blijft.

Golem: internationale solidariteit

Groep Gidts geeft extra kansen aan mensen met een beperking en probeert op hun vragen een gepast antwoord te geven. Dit beperkt zich niet tot de vragen dicht bij huis. Het Fonds Golem Groep Gidts steunt, telkens voor een periode van 3 jaar, een internationaal project in het Zuiden.

De Golem staat symbool voor internationale solidariteit. We zijn solidair met allen in de wereld die het minder goed hebben dan wij. We willen de krachten bundelen en ondersteunen de initiatieven die onze leerlingen, bewoners en personeelsleden nemen om wereldwijd mensen te helpen.

Jaarlijks rond 17 februari, de ‘Internationale dag voor hoop voor alle kinderen’ komen medewerkers van Groep Gidts, die zich inzetten voor een project in binnen- en buitenland, samen. Ze delen ervaringen en wisselen tips uit. We zetten enkele van de projecten op een rij:

Move Forward 2023

Move Forward 2023 wordt georganiseerd ten voordele van het Fonds Research & Innovation. Lees hieronder meer over onze voorgestelde projecten.

Het Fonds Research & Innovation is een initiatief van Groep Gidts. Met het fonds steunen we wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling en implementatie van innoverende technologieën en diensten in onderwijs, zorg en werk voor mensen met een beperking.

Academisch onderzoek Prof.Dr. Peter Prinzie stelt het onderzoek naar Parental burnout bij kinderen met CP en ASS voor en bespreekt het opvolgen van de groei bij kinderen met CP. Bekijk hier alle wetenschappelijke publicaties.

Lichtwerk
Lieven Bossuyt bespreekt hoe het implementeren van slimme assistieve technologie en AI in de sociale economie zowel mensen als bedrijven vooruit helpen. Op deze website vind je meer info over Lichtwerk terug.

Technologie in de zorg
Lisa Messely toont de impact van innoverende technologieën in de zorg : eye tracking, inclusive gaming en social robots. Met 3D-printing en lasercutting worden in de Makerscorner hulpmiddelen op maat gemaakt. Bekijk hier deze en meer projecten van Dominiek Savio.

Non-take-up
Stefaan Degryse startte een pilootproject op om met een digitale tool het mislopen van sociale rechten bij maatwerkers weg te werken. Zowel het intern als extern uitrollen staat de komende maanden op de agenda. Lees er hier meer over.